Uncategorized

Informatyka 1CG, 1B4, 1P4

Data lekcji 8.05.2020r.

Temat: Skrypty na stronach WWW.

Liczba godzin – 1.

1 godzina realizacji 8.05.2020r

Po zrealizowaniu tego tematu: poznasz podstawowe cechy języka JavaScript, będziesz potrafił wstawić skrypty na strony WWW, będziesz potrafił stosować i korzystać z operatorów arytmetycznych oraz operatorów porównań.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: edytor tekstu (systemowy Notatnik lub dowolny edytor HTML), przeglądarka internetowa, podręcznik.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

  1. Przeczytaj temat z podręcznika od strony 210 – 218. Zapisz w zeszycie: Czym jest język JavaScript i podaj praktyczne cechy tego języka.
  2. Na chmurze w folderze materiały Rozdział VII zamieszczono materiały w folderze JS – skopiuj go na swój komputer. Przepisz w pustym dokumencie kod zamieszczony na str. 210. Wykonuj polecenia z kolejnością zamieszczoną w podręczniku. Zwróć uwagę na instrukcję skryptową jaką jest document.write(„tekst do wyświetlania”). Należy pamiętać, że po każdej zmianie kodu musimy zapisać plik. Przeczytaj uważnie na zielonym tle uwagę Pamiętaj!. Postaraj się odpowiedzieć na pytanie zamieszczone na końcu tego podrozdziału.
  3. W punkcie 24.2 napiszesz skrypt, który będzie symulował rzuty 2 sześciennymi kostkami i dodatkowo podawał sumę liczb oczek, które wypadną. Tworząc skrypt przeczytaj uwagi na zielonym tle. Po zrealizowaniu tego punktu tematu proszę przesłać utworzony plik pod nazwą kostki_xy (nr. dwucyfrowy z dziennika, oczywiście na chmurę lub mail klasy do dnia – 22.05.2020r.)
  4. W punkcie 24.4 „Formularze” stworzycie prosty kalkulator przeliczający prędkość podaną w km/h na m/s.

 

Cezary Górczyński