Uncategorized

Informatyka 1CB, 1PT

Data lekcji 18.05.2020r.

Temat: Grafika 2D i 3D.

Liczba godzin – 4.

4 godzina (18.05.2020r.).

Po zrealizowaniu cyklu tematów związanych z tworzeniem grafiki rastrowej, wektorowej i trójwymiarowej: dowiesz się, jaka jest różnica między grafiką rastrową a wektorową, nauczysz się korzystać z wybranego oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, dowiesz się jak tworzyć kompozycję składającą się z kilku obrazów (tworzyć fotomontaż) za pomocą GIMP, stworzysz projekt w grafice wektorowej, narysujesz proste modele trójwymiarowe.

  1. Temat: Grafika 2D i 3D – grafika 3D

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: podręcznik, zainstalowanie darmowe edytory grafiki (pierwsze dwie aplikacje są dostępne do pobrania na komputer):
a) grafika rastrowa – GIMP,
b) grafika wektorowa – Inkscape,
c) grafika 3D – SketchUp (link do aplikacji webowej – przez przeglądarkę: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free )

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się tworzeniem prostych obiektów przestrzennych w programie SketchUp, jest to program do tworzenia grafiki 3D jako aplikacja webowa. Funkcjonalność 3D zyskał Pajnt (pod nazwą Paint 3D), jest on dostępny tylko dla użytkowników Wndows 10. Na stronie 210 i 211 widoczne jest okno programu SketchUp oraz narzędzia omówione na stronie 228 i 229. Jeśli nie masz możliwości pracować z programem online możesz wykonywać ćwiczenia za pomocą Painta 3D.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

  1. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika dotyczący pkt. 12.7. Grafika 3D w programie SketchUp. W pod pkt. Widok trójwymiarowy zwróć uwagę na narzędzia do poruszania się ora na obsługę myszy. Z wróć uwagę również na narzędzia służące do rysowania obiektów.
  2. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika 12.8. Tworzenie trójwymiarowego modelu szafki w programie SketchUp. Wykonuj polecenia ze wskazaną kolejnością zapisaną w podręczniku. Jeśli nie macie możliwości korzystania z tego programu wykorzystajcie Paint 3D.
  3. 12.9. Tworzenie bryły obrotowej w programie ScetchUp – czytając ten podrozdział zwróćcie uwagę na zapisane dobre rady.

.Na stronie http://informatyka.edu.pl/ macie dostęp do plikami do zadań i ćwiczeń z podręcznika z serii „Informatyka na czasie” – poziom podstawowy. Pliki możesz pobrać bez logowania.

Proszę na następną lekcję powtórzyć Dział 4 podręcznika – udostępniona będzie karta pracy dotycząca tych tematów.

Praca domowa: Po wykonaniu ikony ołówka ćwiczenia z pkt. 12.8. proszę przesłać ten plik z rozszerzeniem PNG do 25.05.2020 na adres klasy (chmura – swój folder, nazwa pliku szwka_xy.jpg gdzie xy oznacza numer w dzienniku).

Cezary Górczyński