Uncategorized

Informatyka 1CB, 1PT

Data lekcji 11.05.2020r.

Temat: Grafika 2D i 3D.

Liczba godzin – 4.

3 godzina (11.05.2020r.).

Po zrealizowaniu cyklu tematów związanych z tworzeniem grafiki rastrowej, wektorowej i trójwymiarowej: dowiesz się, jaka jest różnica między grafiką rastrową a wektorową, nauczysz się korzystać z wybranego oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, dowiesz się jak tworzyć kompozycję składającą się z kilku obrazów (tworzyć fotomontaż) za pomocą GIMP, stworzysz projekt w grafice wektorowej, narysujesz proste modele trójwymiarowe.

  1. Temat: Grafika 2D i 3D – grafika rastrowa 2D.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: podręcznik, zainstalowanie darmowe edytory grafiki (pierwsze dwie aplikacje są dostępne do pobrania na komputer):
a) grafika rastrowa – GIMP,
b) grafika wektorowa – Inkscape,
c) grafika 3D – SketchUp (link do aplikacji webowej – przez przeglądarkę: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free )

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się tworzeniem ikony w programie Inkscape, jest to program do tworzenia grafiki wektorowej Wiemy z poprzednich zajęć, że obiekty utworzone w edytorach grafiki wektorowej przy skalowaniu nie tracą na jakości. Na stronie 200 i 201 widoczne jest okno programu Inkscape oraz narzędzia omówione na stronie 226 i 227. Proszę przed wykonaniem ćwiczenia zainstalować Inkscape, jest to program darmowy.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

  1. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika dotyczący pkt. 12.4. Grafika wektorowa w programie Inkscape. Zapisz w zeszycie przedmiotowym do czego służą Ścieżki – Pióro (węzeł, segmenty), jak tworzymy warstwy, w jakich formatach możemy zapisać piliki w Inkscap.
  2. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika 12.5. Tworzenie ikony w programie Inkscape. Wykonuj polecenia ze wskazaną kolejnością zapisaną w podręczniku.
  3. 12.6. Wykorzystanie techniki wektoryzacji w programie Inkscape – czytając ten podrozdział zapiszcie na czym polega wektoryzacją.

.Na stronie http://informatyka.edu.pl/ macie dostęp do plików do zadań i ćwiczeń z podręcznika z serii „Informatyka na czasie” – poziom podstawowy. Pliki możesz pobrać bez logowania.

Praca domowa: Po wykonaniu ikony ołówka proszę go przesłać do dnia 20.05.2020 na adres klasy (chmura – swój folder, nazwa pliku ołowek_xy.jpg gdzie xy oznacza numer w dzienniku).

Cezary Górczyński