Uncategorized

Informatyka 1B4 gr.2 data 17.04.2020

Szanowna Młodzieży.

Temat: Relacje

Relacja w Access służy do łączenia danych z dwóch różnych tabel. Każda relacja składa się z pól w dwóch tabelach z odpowiednimi danymi.

W relacyjnych bazach danych dane zapisujemy w zdefiniowanych przez siebie tabelach, a między tabelami tworzymy połączenia, zwane w programie Access relacjami. Relacje są potrzebne, aby zestawiać informacje z tabel wtedy, gdy okaże się to potrzebne. Następnie tworzymy kwerendy, formularze i raporty, dzięki którym są wyświetlane informacje z kilku tabel jednocześnie.

 

Relacje między tabelami:

  • pomagają w projektowaniu kwerend na podstawie danych z wielu tabel,
  • pomagają w projektowaniu formularzy i raportów opartych na danych z wielu tabel,
  • poprzez wymuszanie więzów integralności zapobiegają powstawaniu rekordów odłączonych (rekord odłączony to rekord odwołujący się do rekordu, który nie istnieje).

 

Aby w sposób prawidłowy utworzyć relację między tabelami, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Pola wspólne muszą mieć ten sam typ danych (jeśli klucz podstawowy tworzy pole typu Autonumerowanie, polem klucza obcego może być pole typu Liczba, ale RozmiarPola musi być taki sam).
  • Pole wspólne w tabeli ze strony jeden musi być polem klucza podstawowego.
  • Pola łączone muszą zawierać informacje wzajemnie sobie odpowiadające.

    Zamieszczam poniżej film instruktażowy. W pliku który stworzyliście poprzednio zróbcie co najmniej trzy różne tabele i postępujcie zgodnie z instrukcjami z filmu. Zróbcie przynajmniej jedną relację i prześlijcie plik na mój messenger. W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

    Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski