Uncategorized

Informatyka 1B4 gr.2 data: 05.06.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Pętle iteracyjne i warunkowe. JavaScript.

Kontynuujemy naukę programowania w języku C++. Dzisiaj zajmiemy się pętlami w programowaniu C++ oraz skryptowym językiem programowania.

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia instrukcji iteracyjnej, nazywanej także pętlą. Instrukcja ta polega na powtarzaniu pewnego ciągu instrukcji skończoną ilość razy. Oczywiście dany ciąg instrukcji można powtórzyć, bez korzystania z pętli, ale wyobraźmy sobie sytuacje, w której chcemy wyświetlić milion liczb. Wypisanie instrukcji, które wyświetliły by te liczby zajęłoby nam bardzo dużo czasu:

załóżmy, że na stworzenie instrukcji wypisującej 10 liczb, potrzebujemy 10 sekund, a więc dla miliona liczb potrzebujemy 100 000 sekund, czyli około 1667 minut = około 28 godzin, czyli nieco ponad doba. No cóż, trochę żmudne zadanie.

 

Dzięki instrukcjom iteracyjnym wykorzystujemy moc obliczeniową procesora, dzięki czemu na wykonanie powyższego zadania potrzebujemy kilkadziesiąt sekund.

Pętla (ang. loop) to cykliczne powtarzanie wykonywania wybranej instrukcji lub grupy instrukcji w programie. Obiegiem pętli (ang. loop pass) nazywamy pojedynczy cykl wykonania powtarzanej instrukcji lub grupy instrukcji. Pętla warunkowa (ang. conditional loop) wykonuje powtarzanie obiegów w zależności od wybranego warunku. W języku C++ mamy dwie podstawowe instrukcje pętli warunkowych. Pierwsza z nich to pętla typu while:

while(warunek) instrukcja;

while      – słowo kluczowe języka C++ oznaczające instrukcję pętli warunkowej
warunek    – dowolne wyrażenie arytmetyczne. Warunek jest prawdziwy (true), jeśli ma wartość różną od zera. Warunek jest fałszywy (false), jeśli ma wartość zero.
instrukcja – powtarzana w pętli instrukcja.

Pętla typu while działa następująco. Na początku każdego obiegu komputer oblicza wartość warunku. Jeśli wynik jest różny od zera, to zostaje wykonana instrukcja i komputer rozpoczyna nowy obieg od ponownego obliczenia wartości warunku. Jeśli warunek  ma wartość równą zero, instrukcja w pętli nie zostaje wykonana i pętla kończy działanie.

JavaScript- to skryptowy język programowania. Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony internetowe. Skrypty te służą najczęściej do zapewnienia interakcji poprzez reagowanie na zdarzenia, walidacji danych wprowadzanych w formularzach lub tworzenia złożonych efektów wizualnych. Skrypty JavaScriptu uruchamiane przez strony internetowe mają znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika

 

Zachęcam wszystkich do obejrzenia zamieszczonych filmów instruktażowych. Wiem, że jest tego dużo ale są to istotne wiadomości.

W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski