Uncategorized

Informatyka 1B4, 1P4, 1CG

Data lekcji 19.06.2020r.

Temat: Zapoznanie z założeniami ogólnymi przy tworzeniu projektów przedmiotowych.

Liczba godzin – 1.

1 godzina realizacji 19.06.2020r

Po zrealizowaniu tego tematu: będziecie wiedzieli w jaki sposób wykorzystać znajomość technologii komunikacyjno-informacyjnej do współpracy z innymi, będziecie wiedzieli  w jaki sposób należy wykorzystywać oprogramowanie i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i podczas rozwiązywania postawionych zadań i problemów, będziecie potrafili stosować zasady planowania przy realizacji projektów z różnych przedmiotów i dziedzin nauki.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu:, komputer z dostępem do internetu i zainstalowany komunikator, podręcznik.

Z realizacją projektów grupowych z wielu przedmiotów zetknęliście się już w trakcie nauki w szkole gimnazjalnej. Przypominam, że nad projektem grupowym pracuje zespół osób. W pracy zespołowej istotne jest dobra współpraca osób zaangażowanych w realizację oraz poprawne zaplanowanie działań i przydział zadań szczegółowych.

Jeśli zbierze się jakaś grupa osób, która chce rozwiązać jakiś konkretny problem z określonej dziedziny wiedzy warto skorzystać z następujących porad zamieszczonych w podręczniku str. 243. Mam nadzieję, że wiedzę i umiejętności jakie z dobyliście z informatyki wykorzystacie w dalszej nauce pzy tworzeniu projektów przedmiotowych

Cezary Górczyński