Uncategorized

Informatyka 1B4, 1P4, 1CG

Data lekcji 15.05.2020r.

Temat: Algorytmy – schematy blokowe.

Liczba godzin – 1.

1 godzina realizacji 15.05.2020r

Po zrealizowaniu tego tematu: utrwalisz sobie pojęcie algorytmów oraz będziesz potrafił rozróżnić działania algorytmiczne od algorytmu, będziesz formułował specyfikację problemu (algorytmu), przypomnisz sobie  różne sposoby zapisu algorytmów, będziesz tworzył proste algorytmy za pomocą schematu blokowego.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: edytor prezentacji multimedialnych, przeglądarka internetowa, podręcznik.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

O algorytmach mówiliście już w gimnazjum. Proszę sobie przypomnieć pojęcie algorytmu oraz sposoby ich zapisu. W celu przypomnienia tych wiadomości, możecie skorzystać z prezentacji Algorytmy dołączony jako załącznik 1 do tematu.

  1. Przeczytaj temat z podręcznika od strony 221 – 224, zwróć uwagę na pkt. 25.1. a następnie zapisz w zeszycie:
  • co nazywamy algorytmem,
  • sposoby zapisu algorytmów,
  • co nazywamy specyfikacją algorytmu,
  • opisz bloki graficzne schematu (zapisz odpowiednie operatory – przypisania, operatory porównań)
  1. Czytając punkt 25.2. w prezentacji zamieszczonej poniżej jest slajd z przepisem spróbuj zapisać w postaci kroków algorytmy z ćwiczeń 1 – 3 (drugi slajd). Zastanów się czy przepis kucharski jest algorytmem czy tylko działanie algorytmicznym (czy spełnia wszystkie cechy algorytmów).
  2. Punkcie 25.3. zwróć uwagę, że przed rozwiązaniem problemu ważne jest wypisanie danych i ich własności i przewidywanych wyników oraz związków jakie zachodzą między nimi – czyli specyfikacji problemów. Na rysunku 2 macie przedstawiony schemat blokowy obliczenia pola kwadratu (przy założeniu, że wprowadzając długość boku nie wprowadzimy liczby ujemnej) – taki algorytm nazywamy liniowy (struktura liniowa). Rysunek 2 przedstawia algorytm rozwiązujący ten sam problem, ale został poprawiony. Dodano blok decyzyjny sprawdzający czy wprowadzona liczba jest dodatnia, jeśli nie algorytm daje możliwość wprowadzenie poprawne tej liczby (algorytm z iteracją warunkową).
  3. Pkt. 25.4. przedstawiono algorytm sprawdzający czy dana liczba całkowita jest parzysta. W tym algorytmie wykorzystano strukturę warunkową (blok warunkowy sprawdzający czy liczba k jest podzielna przez 2). Wartością funkcji mod jest reszta z dzielenie np. (24 mod 5)=4.

Wykonaj zadania 1, 2 str. 224. Prześlij na adres klasy – jako scan lub zapisany w edytorze tekstów.

Załącznik 1 – ALGORYTMY

Cezary Górczyński