Uncategorized

Informatyka 1B4, 1P4, 1CG

W dniu dzisiejszym realizujemy w dalszym ciągu materiał lekcyjny opublikowany w dniu 17.04.2020r.ponieważ do jego pełnej realizacji  konieczne są dwie godziny zajęć. Przypominam temat lekcji : Strony internetowe – rozdzielanie wyglądu od treści”.

Mam nadzieję, że zrealizowaliście już pierwsze dwa pkt. z podręcznika. Realizując następne zagadnienia zwróćcie szczególną uwagę na kaskadowe arkusze stylów CSS pkt, 23.3, 4, 5 podręcznika Zamieszczam przydatny plik, który możecie wykorzystać w swojej pracy przy nauce o stylach CSS.

 

Załącznik 1. Style CSS

Cezary Górczyński