Internat

Informacje kwaterunek

Szanowni  Rodzice/Opiekunowie! Drodzy Wychowankowie!

Ten rok ze względu na trwającą epidemię będzie bardzo trudny. Będziemy bezwzględnie wymagać przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym i będziemy dbać o bezpieczeństwo młodzieży. Prosimy o partnerską współpracę wychowawczą i natychmiastowe reagowanie na trudne sytuacje jakie mogą pojawić się w internacie, a szczególnie sytuacje zdrowotne. W przypadku pojawienia się u dziecka objawów infekcji dróg oddechowych lub innych Rodzice / Opiekunowie muszą natychmiast zabrać dziecko z internatu i skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, który decyduje o dalszym postępowaniu medycznym. Do czasu przyjazdu rodziców dziecko będzie odizolowane od swoich rówieśników, a w szczególnych sytuacjach będziemy wzywać pogotowie lub zawiadamiać oddział zakaźny.

Kwaterowanie wychowanków będzie odbywało się pojedynczo w dniu 01.09.2020 od godziny 6.00 . Pozostałe osoby są zobowiązane do oczekiwania na zewnątrz przy zachowaniu dystansu społecznego. Wychowawca będzie informował o możliwości wejścia do internatu kolejnej osoby i wskazywał miejsce wydzielone do kwaterowania.

 

W dniu kwaterowania prosimy mieć przygotowane wypełnione i podpisane dokumenty (dostępne na stronie szkoły oraz w dniu zakwaterowania na miejscu):

 

  1. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.
  2. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego w związku z zakwaterowaniem dziecka w internacie lub

Oświadczenie pełnoletniego wychowanka oraz jego rodziców w związku z zakwaterowaniem w internacie.

 

DOSTARCZENIE PODPISANEGO OŚWIADCZENIA

JEST WARUNKIEM ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

Wychowankowie są zobowiązani do posiadania własnych maseczek.

Podczas zakwaterowania obowiązuje zakrywanie ust i nosa!

 

 

Bardzo prosimy Rodziców i Młodzież o zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Internatu oraz procedurami obowiązującymi na terenie stołówki szkolnej w ZSCKR w Jabłoniu w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021.

Podczas kwaterowania do budynku wchodzą tylko przyjęci uczniowie. Rodzice mogą wejść jedynie do strefy wspólnej internatu (korytarz przy wejściu). Przepraszamy Rodziców/Opiekunów, że nie będą mogli wejść do pokoi w związku obowiązującym reżimem sanitarnym.

W dniu kwaterowania (1 września 2020 r) uczniowie mają zapewnione wyżywienie (obiad, kolacja)

 

Godziny wydawania posiłków będą dostosowane do rozkładów zajęć w szkole oraz internacie.

 Uczniowie zakwaterowani w internacie obowiązkowo korzystają ze wszystkich posiłków.

 

regulamin internatu w trakcie trwania epidemii

oświadczenie rodziców wychowanka niepełnoletniego

procedury stołówka kuchnia

kwestionariusz oceny ryzyka wychowanka

oświadczenie pełnoletniego wychowanka