Aktualności

Informacje dla osób mieszkających w internacie

Szanowni Rodzice/Opiekunowie! Drodzy Wychowankowie!

W okresie powrotu do internatu będziemy bezwzględnie wymagać przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym i będziemy dbać o bezpieczeństwo młodzieży. Prosimy o partnerską współpracę wychowawczą i natychmiastowe reagowanie na trudne sytuacje jakie mogą pojawić się w internacie, a szczególnie sytuacje zdrowotne. W przypadku pojawienia się u wychowanka objawów infekcji dróg oddechowych lub innych Rodzice / Opiekunowie muszą natychmiast zabrać dziecko z internatu i skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, który decyduje o dalszym postępowaniu medycznym. Do czasu przyjazdu rodziców dziecko będzie odizolowane od swoich rówieśników, a w szczególnych sytuacjach będziemy wzywać pogotowie lub zawiadamiać oddział zakaźny.

Kwaterowanie wychowanków będzie odbywało się pojedynczo w dniu 01.09.2021 r. od godziny 6.00. Osoby są zobowiązane do oczekiwania na zewnątrz przy zachowaniu dystansu społecznego. Wychowawca będzie informował o możliwości wejścia do internatu kolejnej osoby i wskazywał miejsce wydzielone do kwaterowania.

W dniu kwaterowania prosimy mieć przygotowane wypełnione i podpisane dokumenty (dostępne na stronie szkoły w zakładce internat oraz w dniu zakwaterowania na miejscu):

 1. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.

oraz

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w związku z zakwaterowaniem dziecka w internacie lub

Oświadczenie pełnoletniego wychowanka oraz jego rodziców w związku z zakwaterowaniem w internacie.

DOSTARCZENIE PODPISANEGO OŚWIADCZENIA JEST WARUNKIEM ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

Wychowankowie są zobowiązani do posiadania własnych maseczek.

Podczas zakwaterowania obowiązuje zakrywanie ust i nosa!

Bardzo prosimy Rodziców i Młodzież o ponowne zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Internatu oraz procedurami obowiązującymi na terenie stołówki szkolnej w ZSCKR w Jabłoniu w czasie epidemii w roku szkolnym 2021/2022 (dostępne na stronie internetowej szkoły).

Podczas kwaterowania do budynku wchodzą tylko przyjęci uczniowie. Rodzice mogą wejść jedynie do strefy wspólnej internatu (korytarz przy wejściu). Przepraszamy Rodziców/Opiekunów, że nie będą mogli wejść do pokoi w związku obowiązującym reżimem sanitarnym.

W dniu kwaterowania (1 września 2021 r.) uczniowie mają zapewnione wyżywienie (obiad, kolacja).

Godziny wydawania posiłków będą dostosowane do rozkładów zajęć w szkole oraz internacie.

Uczniowie zakwaterowani w internacie obowiązkowo korzystają ze wszystkich posiłków.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem internatu wpłat za wyżywienie należy dokonywać do 15-go dnia danego miesiąca. W przypadku braku wpłaty uczeń może być zawieszony lub usunięty z listy mieszkańców internatu.

Spis rzeczy, które należy zabrać ze sobą przyjeżdżając do internatu:

 • dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia z numerem PESEL (klasa 1),
 • rzeczy osobiste (ubrania, piżama),
 • komplet: kołdra, poduszka, poszewki na poduszkę, kołdrę oraz prześcieradło,
 • nakrycie na tapczan (koc lub narzuta) – tapczany 90 x 200 cm.
 • ręczniki i środki higieny osobistej,
 • kubek, talerzyk, sztućce – do użytku własnego,
 • maseczki ochronne na usta,
 • kapcie i klapki gumowe pod prysznic.

UWAGA!

Internat otwarty będzie od 1 września 2021 r.

 Koszty związane z pobytem w internacie:

 1. Uczeń ponosi jedynie koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków na stołówce szkolnej
 2. 11,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu.
 3. Comiesięczne wpłaty za wyżywienie należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca.

BRAK WPŁATY MOŻE SKUTKOWAĆ ZAWIESZENIEM LUB SKREŚLENIEM Z LISTY MIESZKAŃCÓW

KONTO: (WYŻYWIENIE)

ZSCKR, ul. A. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń.

NBP O/Okr./Lublin 22 1010 1339 0007 4913 9134 0000

Tytułem: np: wyżywienie wrzesień 2020 Jan Kowalski,

 1. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez wychowanka wynosi 20 zł miesięcznie (można również wpłacić kaucję za kilka miesięcy z góry). Całkowita kaucja wynosi 200 zł (na cały okres nauki).

Konto:  (KAUCJA)

Rada Rodziców przy ZSCKR w Jabłoniu

Bank Spółdzielczy w Parczewie o numerze 80 8042 0006 0391 7806 2000 0030

tytułem: kaucja za wrzesień Jan Kowalski

W przypadku braku zniszczeń kaucja zostanie zwrócona wychowankowi w momencie zakończenia przez niego mieszkania w internacie.

 W trakcie trwania roku szkolnego rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 22.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem: 833554102 / 833560017

W razie nieobecności ucznia należy zgłosić ten fakt wychowawcy internatu lub intendentowi szkolnemu – p. Sylwii Kaczorowskiej (83) 356 00 17 celem odpisu za wyżywienie. 

Pozdrawiamy i do zobaczenia