Aktualności

Informacja w związku z wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie ZSCKR w Jabłoniu

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 48 z dnia 28 lutego 2022 r. dotyczącego wprowadzenia drugiego  stopnia alarmowego  (stopień BRAVO) na terenie województwa  lubelskiego obowiązującego od dnia 28.02.2022 r. do dnia  15.03.2022r.  wprowadzono na terenie ZSCKR w Jabłoniu drugi stopień alarmowy BRAVO.

W związku z powyższym osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ZSCKR w Jabłoniu, w razie nagłej sytuacji prosimy o kontakt  telefoniczny   (83) 356 00 17.