Aktualności

Informacja o wynikach rekrutacji do internatu

Wyniki rekrutacji do internatu dostępne będą od 8 sierpnia 2022 r. Prosimy o potwierdzenie chęci mieszkania w internacie do dnia 19 sierpnia br. (tel. 833560017 lub osobiście w sekretariacie szkoły).

W przypadku niezakwalifikowania się na listę podstawową prosimy o złożenie odwołania z uzasadnieniem do 19 sierpnia br.  w sekretariacie szkoły.