Aktualności

Informacja o wynikach egzaminu –sesja styczeń-luty 2020

W związku z ogłoszoną sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem szkoły uczniowie, absolwenci oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy w sesji styczeń-luty 2020 roku zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie o wynikach tego egzaminu zostaną poinformowani
w dniu 20 marca 2020 roku za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Osoby, które otrzymają wynik negatywny z  egzaminu, deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. będą mogli złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca br.