PSYCHOLOG SZKOLNY

Informacja o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost liczby przypadków przemocy stosowanej w domach. Jest to związane z trudną sytuacją w kraju i izolowaniem członków rodzin ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.

Na przemoc warto reagować. Gdy doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem,
możesz skorzystać z infolinii 800 12 00 02, która jest czynna przez całą dobę.
Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła także w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się ze specjalistą przez SKYPE’A (pogotowie.niebieska.linia).

Dodatkowo organizowane są  telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,
800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00
Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z zapobieganiem stosowania przemocy w rodzinie.

Poradę można uzyskać również drogą e – mailową pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.niebieskalinia.org

 

Anna Gronowska