Uncategorized

Informacja Kl. III CB

Informuje, że jest możliwość podwyższenia oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz oceny przewidywanej z zachowania.

Proszę zapoznać się z procedurą podwyższania oceny Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległ

W razie pytań służę pomocą.

Lisiecka Anna