Aktualności

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły od 10.04.2019 r.

Od 10.04.2019 r. do odwołania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu trwa strajk nauczycieli.

Nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, na terenie szkoły prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Uczniów klas maturalnych zapraszamy na zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego 10 i 11 kwietnia 2019 r. na godz. 9.00.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie brana pod uwagę do wyliczanej frekwencji.

O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.