Ogłoszenia

Informacja dla maturzystów – matura 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja 20.05.2020 r.

Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r.

Komunikat o przyborach w 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu