Aktualności

Informacja

Zgodnie z zapisami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  i rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym wszyscy uczniowie i nauczyciele zobowiązani są codziennie śledzić informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Informujemy, że na stronie szkoły znajduje się zakładka „Zdalne Lekcje” w której, nauczyciele zamieszczają materiały dla uczniów poszczególnych klas.