AktualnościOgłoszenia

INFORMACJA

INFORMACJA

Złożenie deklaracji przystąpienia
do egzaminu zawodowego do sesjiczerwiec-lipiec 2020

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji czerwiec- lipiec 2020 r.

Formuła 2017

Dotyczy uczniów:
KL. III MTP składa deklarację z kwalifikacji RL.03 (TA), TG.07 (TŻ)
KL. III BT składa deklarację z kwalifikacji MG.03
Kl. III FT składa deklarację z kwalifikacji RL.03
Kl. III BZ składa deklarację z kwalifikacji RL.03

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2020
do 7 lutego 2020 r.

Formuła 2012

Absolwenci: termin składania deklaracji do 22 lutego 2020 r.

Uwaga: Zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 deklarację składają do dnia 27 marca 2020 r.