Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w.  Św. Tomasza Biskupa z Villanowy w Jabłoniu.

Po wspólnym uczestnictwie w Mszy Świętej cała społeczność szkolna zebrała się w hali sportowej w budynku szkoły.

Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska swoje wystąpienie rozpoczęła powitaniem nauczycieli, uczniów i rodziców. Życzyła wszystkim owocnego, satysfakcjonującego roku szkolnego, wielu osiągnięć i sukcesów. Szczególnie ciepło powitała uczniów klas pierwszych, życząc im, by szkoła stała się ich drugim domem.

Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Elżbieta Mazurek, która życzyła zarówno nauczycielom jak i uczniom udanego roku szkolnego i wielu sukcesów.

Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska pożegnała także wieloletniego i zasłużonego pracownika szkoły Pana Marka Harasima, który po ponad czterdziestu latach pracy w ZSCKR w Jabłoniu odszedł na zasłużoną emeryturę.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego była również okazją do upamiętnienia osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej, poprzez wyświetlenie filmu o historii odzyskania wolności przez Polskę opowiedzianej przez Mirosława Zbrojewicza pod tytułem „Niezwyciężeni”.