Uncategorized

Historia i Społeczeństwo 4RTM

TEMAT: PROBLEMY NOWEGO KOLONIALIZMU.

Zagadnienia do tematu:

  1. Nowy kolonializm – str. 98

/www.youtube.com/watch?v=rSXK5ngt-k0

www.youtube.com/watch?v=TyqdWi-joNg

https://prezi.com/hszgxsedxnh4/nowy-kolonializm/

 

2. Konflikty kolonialne – str. 104

https://prezi.com/d6nakxf89ux4/konflikty-kolonialne/

www.youtube.com/watch?v=gAUoZ674W-g

https://www.e-historia.com.pl/22-notatki-z-historii/historia-i-spoleczenstwo/europa-i-swiat/806-4-3-  konflikty-kolonialne

Bardzo proszę o wykonanie karty pracy  Nowy kolonializm-Karta Pracy

W zeszytach przedmiotowych proszę o wpisanie tabeli:

Nazwa kanału Akweny, które połączył Data oddania do użytku Państwo

zarządzające

Znaczenie
Kanał Sueski
Kanał Panamski

 

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska