Uncategorized

Historia i społeczeństwo 4 RTM

22. 04. 2020r.

TEMAT: Zagrożenia i szanse współczesnego świata.

Celem lekcji jest uświadomienie uczniom zagrożeń współczesnego świata oraz omówienie szans na jego rozwój.


WPROWADZENIE DO LEKCJI:

Obecna sytuacja pandemii koronawirusa zmusza nas do pewnych refleksji i przemyśleń. Nastąpił stan zagrożenia ludzkości. Koronawirus to wszechobecny i niewidzialny globalny agresor zmieniający świat. W tym trudnym dla całej ludzkości czasie globalnej pandemii, nasuwa się refleksja co taki ogólnoświatowy szok zmieni w naszym życiu. Bo, że zmieni, to pewne.

ZAGADNIENIA  DO TEMATU:

  1. Konflikty zbrojne przełomu tysiąclecia.
  2. Rozwój terroryzmu na świecie-cyberterroryzm.
  3. Problemy współczesnego świata.

a) zagrożenie demograficzne

b) problem głodu na świecie

c) degradacja środowiska naturalnego

4. Polityka zrównoważonego rozwoju.

Bardzo proszę zapoznajcie się z materiałem:

prezi.com/binl94ngn9bs/szanse-i-zagrozenia-wspoczesnego-swiata/


PODSUMOWANIE LEKCJI:

Proszę zapisać do zeszytu jako notatkę z dzisiejszej lekcji:

Zagrożenie bezpieczeństwa to potencjalne lub istniejące zjawiska, sytuacje, bądź działania godzące w wartości i interesy narodowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, warunków bytu, mienia i środowiska oraz destabilizacji życia społecznego i państwowego, a także osłabienia rozwoju.
Zagrożenie można definiować jako:
• groźbę pojawienia się szkody;
• niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do szkód;
• potencjalne warunki, które aktywizując się w sekwencję zdarzeń, mogą doprowadzić do strat;
• sytuację, która może prowadzić do obrażeń lub utraty zdrowia;
• źródło niebezpieczeństwa;
• źródło możliwych obrażeń lub utraty zdrowia;
• niebezpieczeństwo;

Zastanówcie się proszę, czy pandemia koronawirusa zmienia współczesny świat? 

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska