Uncategorized

Historia i społeczeństwo 4 FTP

08.04.2020r. TEMAT: Stany Zjednoczone demokratycznym supermocarstwem.

Celem lekcji jest omówienie procesu wzmacniania USA do pozycji supermocarstwa.


WPROWADZENIE DO LEKCJI:

Osiągnięcie pozycji supermocarstwa przez Stany Zjednoczone było długim procesem, wyznaczonym tak ważnymi momentami i etapami, jak pomyślne zakończenie wojny secesyjnej, dynamiczny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku, a także I i II wojna światowa, a w końcu rozpad Związku Radzieckiego i przeżywanie przez Amerykę najdłuższego, najintensywniejszego rozwoju w swojej historii.

REALIZACJA TEMATU: podręcznik str. 134

Zagadnienia :

  1. USA w trakcie II wojny światowej.

a) Atak Japończyków na Bazę amerykańską na Pearl Harbor – 7 grudnia 1941r.

b) walki na Pacyfiku

c) zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

  1. Plan Marshalla i jego znaczenie – amerykański program ekonomicznego wsparcia Europy po II wojnie światowej.
  2. Kryzys kubański i jego skutki – kryzys polityczny między dwoma mocarstwami dysponującymi bronią atomową – ZSRR i USA, który miał miejsce między 16 a 28 października 1962 na Kubie, w okresie zimnej wojny. Był spowodowany tajnym rozmieszczeniem przez ZSRR na Kubie pocisków balistycznych, bezpośrednio zagrażających terytorium USA
  3. Od odprężenia do ” gwiezdnych wojen”.

a) doktryna Breżniewa

b) program „gwiezdnych wojen” Ronalda Reagana – program zaawansowanych technologicznie zbrojeń, mających służyć do obrony przed radzieckim atakiem rakietowym realizowany przez Ronalda Reagana, prezydenta USA od 1981r.

c) reformy Michaiła Gorbaczowa-pierestrojka

d) Jesień Narodów w Europie- był to proces dekomunizacji w państwach bloku wschodniego zapoczątkowany w Polsce obradami okrągłego stołu.

    5. ” Żandarm świata”

PODSUMOWANIE:

Po II wojnie światowej ustala się dwubiegunowy układ polityczny, w którym czołową rolę zaczęły odgrywać dwa supermocarstwa: Stany Zjednoczone oraz ZSRR. Z czasem stan rywalizacji wzmaga się tworząc napięcie polityczne. Szczytowym momentem był tzw kryzys kubański, który groził współczesnemu światu katastrofą atomową. Z rywalizacji zwycięsko wychodzą Stany Zjednoczone w okresie tzw. Jesieni Narodów, gdy dokonuje się proces dekomunizacji Europy Wschodniej.

W utrwaleniu wiadomości z lekcji pomoże Wam prezentacja:

https://prezi.com/srv4i8mo6hxq/stany-zjednoczone-demokratycznym-supermocarstwem/

Jako pracę domowa poproszę o wypełnienie karty pracy dotyczącej wybitnych postaci politycznych. Kartę proszę opracować w oparciu o materiał z całego działu V –  „Na drodze do globalizacji” i przesłać na e-mail : zelaga@wp.pl ( w temacie proszę wpisywać imię i nazwisko oraz klasę).

Karta Pracy -kl.IV Na drodze do globalizacji

Termin przesyłania prac –  do 17 kwietnia 2020r. na adres: zelaga@wp.pl

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska