Uncategorized

Historia i społeczeństwo 4 FTP

03.04.2020. TEMAT: Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych-podsumowanie wiadomości.

Zagadnienia do lekcji:

Na podstawie materiału w podręczniku s. 120 oraz

prezentacji https://prezi.com/ehau6kojw9jj/swiat-wobec-dominacji-mocarstw-kolonialnych/

przeanalizujcie poniższe zagadnienia

I. Wzrost znaczenia Japonii

1. Przełamanie izolacji Japonii

a. w okresie szogunatu Japonia prowadziła politykę izolacji zewnętrznej

b. w 1853 r. do Japonii dotarła amerykańska eskadra, a jej dowódca Matthew Perry wymusił zawarcie traktat przyznającego Stanom Zjednoczonym przywileje handlowe

2.  Reformy w Japonii

a. objęcie władzy przez cesarza Mutsuhito (1867 r.)

b. modernizacja kraju

– obalenie szogunatu

– likwidacja przywilejów samurajów

– rozwój przemysłu

3. Podboje japońskie

a. wojna japońsko-chińska (1894-1895) – zwierzchnictwo nad Koreą

b. wojna japońsko-rosyjska (1904-1905)

– oblężenie i zdobycie Portu Artura prze wojska japońskie

– zwycięstwo floty japońskiej pod Cuszimą (1905 r.)

– zawarcie pokoju w Portsmouth (1905 r.)

II. Opór wobec kolonizacji

1. Skuteczna obrona Afganistanu przed ekspansją angielską i rosyjską

2. Swoją niepodległość zachowała leżąca we wschodniej Afryce Etiopia

3. Na przełomie XIX i XX w. w koloniach zaczął kształtować się ruch niepodległościowy

Zakończenie podboju Afryki i wojen kolonialnych na początku XX wieku zamknęło proces kształtowania imperiów kolonialnych. Razem obejmowały one połowę globu, chociaż sama Europa zajmowała około 7% jego powierzchni. Największe z nich należało do Wielkiej Brytanii. Rozciągało się na powierzchni ponad 3 razy większej niż cały kontynent europejski, obejmowało 33 miliony km². Kolonie tego państwa rozlokowane były na wszystkich kontynentach, a Londyn stał się stolicą owej „wielkiej republiki handlowej”. Dominację nad światem umożliwiały Wielkiej Brytanii Indie. Dwa pozostałe filary jej potęgi to Afryka Południowa (jej gospodarcze znaczenie wzrosło po odkryciu złóż złota i diamentów) oraz Egipt (który po ukończeniu budowy Kanału Sueskiego stał się bramą łączącą Europę z Azją). – proszę przepisać jako formę notatki pod tematem lekcji

Bardzo gorąco zachęcam Was do zapoznania się z materiałem dydaktycznym na stronie

epodreczniki.pl/a/europa-u-szczytu-potegi-podboje-kolonialne/DOBv3HOH0

Na podstawie tego materiału proszę o wykonanie króciutkich zadań- oczekuję zwięzłych odpowiedzi, które będą jednocześnie potwierdzeniem Waszej aktywności:

  1. W jaki sposób Kanał Sueski znalazł się pod pełną kontrolą Wielkiej Brytanii?
  2. Polecenie nr 6.
  3. Jak nazywał się brytyjski fotograf włoskiego pochodzenia uznawany za twórce reportażu wojennego dokumentujący kolonizację Dalekiego Wschodu?
  4. Która z lektur szkolnych omawia tematykę kolonializmu w Afryce w XIX wieku?

Efekty pracy proszę przesyłać na adres e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę ( to ważne ze względu na organizacje mojej pracy i sprawność oceniania)

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy!

Agnieszka Żelazowska