Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 MTP

21. 04. 2020r.

TEMAT: Rewolucje społeczne w XIX i XX wieku.

Celem lekcji jest omówienie najważniejszych postaw i ideologii rewolucyjnych na świecie w XIX i XX wieku.

WPROWADZENIE:

Wiek XIX przyniósł wiele gwałtownych i trwałych zmian na świecie. W wyniku wojny o niepodległość powstaje pierwsze demokratyczne państwo oparte o konstytucję – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W Europie Wielka Rewolucja Francuska daje impuls do likwidacji feudalizmu i nierówności społecznych. Natomiast Wiosna Ludów świadczyła o ożywieniu narodowym w krajach europejskich i zapoczątkowuje zmiany postaw społecznych zmierzających do tworzenia ideologii socjalistycznych.

REALIZACJA  LEKCJI:

Proszę zapoznać  się z materiałem w podręczniku, a następnie zapisać w zeszycie przedmiotowym zagadnienia wraz z opisem.

Zagadnienia: podręcznik str.99 – 108

  1. Anarchizm – dążenie do likwidacji państwa jako formy organizacji społeczeństwa ( Pierre Proudhon)
  2. Anarchiści na ziemiach polskich – Edward Abramowski – polski myśliciel polityczny, filozof, psycholog i socjolog. Bliski przyjaciel Stefana Żeromskiego, pierwowzór Szymona Gajowca w powieści „Przedwiośnie”.  Urodził się 17 sierpnia 1868 roku w Stefaninie na terenach dzisiejszej Ukrainy. Pamiętany jest dzisiaj głównie ze swoich projektów, promujących idee oddolnej samoorganizacji społeczeństwa oraz z politycznej koncepcji „republiki kooperatywnej” zakładającej likwidacje urzędów, a w konsekwencji państw.
  3. Komuna Paryska – zryw rewolucyjny ludności Paryża, przede wszystkim inteligencji i robotników. Trwała od 18 marca do 28 maja 1871 roku.

a) obalenie monarchii i proklamacja III Republiki Francuskiej

b) utworzenie Rządu Obrony Narodowej

c) wybuch powstania w Paryżu

d) reformy Komuny Paryża

– uspołecznienie fabryk

– równouprawnienie kobiet

– laicyzacja państwa i konfiskata majątków kościelnych

– laicyzacja szkoły

– skrócenie dziennego czasu pracy i ustalenie płacy minimalnej

4. Stłumienie Komuny Paryskiej

 

PODSUMOWANIE LEKCJI:

Anarchizm jako ideologia ponownie odrodził się w drugiej połowie XIX wieku i będzie miała wpływ na ruch antyglobalistyczny.

Proszę jako pracę domowa odszukać informacje nt poglądów Szymona Gajowca – jednego z bohaterów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

 

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska