Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT

01. 04. 2020r. TEMAT: Polskie wzorce obywatela.

Cel lekcji  –  zapoznanie uczniów z modelami wzorowego obywatela Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle wad i zalet narodowych Polaków oraz prezentacja prób zreformowania państwa.


Zagadnienia do lekcji;

1. Kwestia obywatelstwa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

a. ideologia sarmacka – podkreślała wyjątkowość szlachty i uzasadniała jej uprzywilejowaną pozycję

b. Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) – O poprawie Rzeczypospolitej

– postulował przyznanie praw obywatelskich niezależnie od stanu

c. Piotr Skarga –  Kazania sejmowe

– krytykował nadmierne uprzywilejowanie szlachty

– postulował wzmocnienie władzy królewskiej

2. Autorzy programów reform doby oświecenia i ich dzieła

a. Stanisław Leszczyński– Głos wolny wolność ubezpieczający

– postulowane reformy: reforma i wzmocnienie sejmu; ograniczenie liberum veto;   nadanie chłopom wolności osobistej i ich oczynszowanie (zamiana pańszczyzny na czynsz);  usprawnienie władzy wykonawczej przez tworzenie fachowych rad ministerialnych

b. Stanisław Konarski – O skutecznym rad sposobie

– postulowane reformy: zniesienie liberum veto; reforma i umocnienie sejmu; 

c. Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski

– postulowane reformy: zniesienie wolnej elekcji i ustanowienie monarchii konstytucyjnej; ustanowienie jednoizbowego sejmu; głosowanie w sejmie większością głosów; zniesienie poddaństwa chłopów

 3. Wzrost aktywności mieszczan w okresie Sejmu Wielkiego (1788-1792 r.)

a. tzw. czarna procesja – manifestacja mieszczan pod przywództwem Jana Dekerta

b. uchwalenie przez Sejm Wielki Prawa o miastach
Na podstawie podręcznika oraz prezentacji https://prezi.com/qig8jypazviu/polskie-wzorce-obywatela/
proszę wypisać cechy wzorowego obywatela Rzeczpospolitej.  – poproszę o przesłanie zdjęcia na komunikator.
Dla  chętnych proponuję pracę na temat:  Wzór obywatela -dawniej i dziś. – zelaga@wp.pl ( w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasa).
Pozdrawiam
Agnieszka Żelazowska