Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT

07. 07. 2020r.

TEMAT: Walka o demokrację w Polsce.

Celem dzisiejszej lekcji będzie omówienie okoliczności narodzin NSZZ „Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz znaczenie okrągłego stołu.

Wprowadzenie do tematu:

U swoich źródeł “Solidarność” była, nie tylko związkiem zawodowym, ale ruchem społeczno-politycznym przeciwstawiającym się ustrojowi PRL, łamaniu praw człowieka i obywatela. Początkiem “ery Solidarności” był rok 1980, w którym doszło do utworzenia zrębów związku. U genezy leżą jednak pogarszająca się sytuacja gospodarcza za czasów E. Gierka oraz represje po strajkach w 1976 roku. Jednym z impulsów było również wybranie Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. W 1980 roku utworzenie “Solidarności” wynikło z fali strajków ogólnopolskich.

Zagadnienia do tematu: podręcznik str. 125-126

 1. Powstanie NSZZ “Solidarność” – zapoznajcie się proszę z prezentacją zwracając szczególną uwagę na przyczyny powstanie pierwszego legalnego związku zawodowego w Polsce!

https://prezi.com/xru_5onkkrui/narodziny-solidarnosci-i-stan-wojenny-w-polsce/

 1. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981rok – obejrzyjcie proszę film z cyklu „Zakazane historie” i zastanówcie się, dlaczego gen. Jaruzelski wprowadził stan wojenny?
 2. Skutki stanu wojennego

  – została zawieszona działalność wszelkich organizacji – w tym NSZZ „Solidarność”

  – władze wprowadziły godzinę policyjna, zaostrzyły cenzuręi ograniczyły media – w tym prasę

  – granice państwa zostały zamknięte

  – wielu działaczy „Solidarności” zostało aresztowanych i internowanych

 3. Dalsza walka o demokrację:

  A. Masowe manifestacje opozycji                                                                                                                                                                                                      B. Podziemna działalność Solidarności – tzw. drugi obieg literatury                                                                                                                         C. Zniesienie stanu wojennego – 22 lipca 1983 r.                                                                                                                                                                       D. Śmierć kapelana „Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko – 1984 r.

  Uprowadzenie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r. było jedną z najgłośniejszych zbrodni PRL. Bezpośredni sprawcy – trzej oficerowie SB oraz ich przełożony – zostali skazani na karę więzienia w tzw. procesie toruńskim, ale wielu okoliczności zbrodni nigdy nie wyjaśniono. Wciąż nie wiadomo, kto naprawdę wydał wyrok na charyzmatycznego kapelana „Solidarności”.

  Proponuje krótki film dotyczący okoliczności odnalezienia zwłok księdza Jerzego oraz procesu zabójców duchownego:

 4. Obrady Okrągłego Stołu 1989r.- było to porozumienie między strona rządową a opozycją, w wyniku którego:
 • zalegalizowano NSZZ „Solidarność”
 • podjęto decyzje o przeprowadzeniu częściowo wolnych wyborów do sejmu
 • wolne wybory do senatu
 • utworzenie opozycyjnego czasopisma – Gazeta Wyborcza
 • przywrócenie funkcji prezydenta   

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

 1. Jako notatkę z lekcji proszę przepisać wszystkie informacje zaznaczone pogrubionym drukiem.
 2. Proszę także o wyjaśnienie pojęć: cenzura, internowanie, drugi obieg.
 3. Jak oceniasz postawę polskiego społeczeństwa w latach 80-tych? – praca dla chętnych

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska