Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT 3 MTP

18. 06. 2020r.

TEMAT: Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie.

Celem dzisiejszej lekcji będzie omówienie znaczenia Imperium Rzymskiego za rządów Gajusz Juliusza Cezara oraz początków Cesarstwa Rzymskiego.

Pokonanie w połowie II w. p.n.e. dwóch wielkich ludów – Kartagińczyków i Greków – potwierdziło potęgę Rzymu w świecie śródziemnomorskim. Wielkie podboje i spektakularne zwycięstwa Rzymian przyniosły jednak imperium wiele niekorzystnych skutków. Pojawiły się ostre konflikty społeczne i polityczne. Coraz silniej uwidaczniały się różnice interesów pomiędzy bogatą arystokracją a plebejuszami. W interesie tych pierwszych leżało dalsze organizowanie podbojów, dzięki którym czerpali ogromne zyski. Plebejusze natomiast nie tylko nie odnosili żadnych korzyści, ale także ponosili największe koszty prowadzonych wojen.

Zagadnienia do lekcji:

  1. Kryzys Republiki Rzymskiej.
  2. Podbój Galii.
  3. Wojny domowe w Rzymie.
  4. Idea Pax Romana i jej znaczenie.

Zapoznaj się z materiałem w e-podręczniku –

Narodziny Cesarstwa Rzymskiego

Rządy Cezara

Zwycięski Cezar przejął pełnię władzy w Rzymie. Formalnie sprawował ją jako konsul albo dyktator (władza dyktatorska została mu przyznana najpierw na 10 lat, a następnie dożywotnio). Dokonał licznych zmian w administracji. Zwiększył liczbę senatorów (do 900) i urzędników. Zreformował kalendarz, zniósł część długów. Wielkim błędem Cezara było jednak kumulowanie coraz liczniejszych tytułów i honorów. Jego imieniem nazwano nawet miesiąc w kalendarzu (lipiec – po łacinie Iulius), a w senacie wyznaczono dla niego krzesło ze złota. Nie wszystkim podobały się nowe porządki. Kilkudziesięciu senatorów zawiązało spisek i dokonało 15 marca 44 r. p.n.e. zamachu na Cezara, sztyletując go w budynku senatu.

Ciekawe !

Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie – obejrzyj prezentację zwracając szczególna uwagę na pojęcie „Pax Romana”

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).

Zdanie

Prawda/Fałsz
Powstanie niewolników dowodzonych przez Spartakusa zostało zdławione przez legiony rzymskie w ciągu miesiąca od chwili wybuchu.
Za rządów Trajana podczas wojny z Dakami utworzono most pontonowy na Dunaju, przez który przeprawiło się ok. 100 tys. żołnierzy rzymskich.
W wyniku ogłoszenia „pokoju rzymskiego” (pax Romana) zaprzestano na prawie 200 lat walk wewnętrznych w cesarstwie oraz dalszej ekspansji terytorialnej Rzymu.
Klęska wojsk Pompejusza pod Farsalos umożliwiła Juliuszowi Cezarowi przywrócenie w Rzymie ustroju republikańskiego.

2. Proszę wyjaśnić pojęcia: pax romana, romanizacja.

3. Dla chętnych: Proszę dokonać analizy tekstu źródłowego.

Tekst źródłowy nr 1 – G.J. Cezar

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska