Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT 3 FT

17. 06. 2020r.

TEMAT: Ekspansja Rzymu w czasach republiki.

Celem dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się z organizacja armii rzymskiej w okresie republiki oraz przebiegu podbojów rzymskich ze szczególnym uwzględnieniem wojen punickich.

Zagadnienia do lekcji:  podręcznik str, 19-27

 1. Podbój Italii przez Rzym.
 2. Organizacja armii rzymskiej.
 3. Wojny punickie.
 4. Skutki ekspansji Rzymu.

Bardzo proszę zapoznać się z prezentacją : Ekspansja Rzymu – prezentacja

Na podstawie materiałów zamieszczonych w e-podręczniku : Rzym – czas podbojów  wykonaj poniższe zadania:

1. Wstaw w każdym wierszu tabeli jeden znak „X” przy wojnie, w czasie której rozegrała się dana bitwa, a drugi – przy jej zwycięzcy.

Bitwa Wojny punickie Zwycięzca
I II III Kartagina Rzym
pod Mylae
nad Trebbią
nad Jeziorem Trazymeńskim
pod Kannami
pod Zamą
o Kartaginę
o Nową Kartaginę

 

2. Przyporządkuj do każdej z wymienionych postaci właściwą informację.

A. Hannibal Barkas, B. Scypion Afrykański Starszy, C. Polibiusz, D. Marek Porcjusz Katon, E. Pyrrus

 1. starożytny historyk grecki, opisał dzieje Grecji i Rzymu,
 2. mówca i polityk rzymski, nawoływał do całkowitego zniszczenia Kartaginy,
 3. król Epiru, wsparł Greków broniących Tarentu,
 4. dowodził legionami rzymskimi w bitwie pod Zamą,
 5. wódz wojsk kartagińskich podczas II wojny punickiej,
 6. legendarny pierwszy król Rzymu

Ciekawym uzupełnieniem lekcji będzie krótki film- zapraszam do obejrzenia!

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

 1. Proszę jako pracę domowa przesłać dwa zadania wykonane na podstawie udostępnionych materiałów.
 2. Dla chętnych: proszę opisać skutki podbojów rzymskich.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska