Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT 3 FT

20. 05. 2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości- Ku demokratycznej Rzeczypospolitej.

Celem dzisiejszej lekcji będzie przygotowanie się do sprawdzianu wiadomości z działu V. Spróbujemy usystematyzować i uporządkować wiedzę oraz umiejętności z zakresu historii najnowszej od 1918r do początków III Rzeczpospolitej.

Przy powtórzeniu zachęcam do wykorzystania następujących materiałów;

  1. Spór o historię- Jaka naprawdę była międzywojenna?    https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,jaka-naprawde-byla-polska-miedzywojenna,6761536
  2. Władza i społeczeństwo w PRL – Leksykon PRL-u   https://vod.tvp.pl/video/leksykon-prl,bezeci-czyli-wypedzeni,1256142 , czy  prezentacja : https://prezi.com/wmarykdqg_xa/ku-demokratycznej-rzeczpospolitej/
  3. Materiał ćwiczeniowy:

test-grupa-a      test-grupa a-klucz odpowiedzi

test-grupa b      test-grupa b-klucz odpowiedzi

 

Przepiszcie proszę tekst do zeszytów uzupełniając luki.

NSZZ Solidarność była pierwszym niezależnym, legalnym związkiem …………………….. w komunistycznej Polsce, który został założony na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku pomiędzy rządem PRL-u a Komitetami Strajkowymi. Związek ten w przeciągu roku od momentu powstania zyskał ogromną popularność (należało do niego około 10 milionów ludzi). Na czele Solidarności stanął    …………….. ……………………  . Legalna działalność związku trwała do momentu wprowadzenia stanu wojennego. W końcu 13 grudnia …………….  Wojciech Jaruzelski (nowy sekretarz partii) ogłosił wprowadzenie …………  ………………………………. . Nastąpiły masowe aresztowania działaczy Solidarności, a dekret o stanie wojennym zawiesił istnienie związku. Lech Wałęsa został …………………………………………………. .

Dla chętnych :

W związku z tym, że rok 2020 jest Rokiem Bitwy Warszawskiej proszę i zachęcam wszystkich zainteresowanych aby przygotowali dowolna formę upamiętnienia tego wydarzenia ( w tym roku mija okrągła 100 rocznica tej niezwykle ważnej bitwy).

Prace mogą mieć różnorodne formy: graficzna (afisz, plakat, album); literacka (esej, wiersz, reportaż, piosenka) lub multimedialna ( film, prezentacja).

Jeżeli praca szkoły wróci do normalnego trybu po wakacjach, planuję konkurs tematyczny i Wasze prace wezmą w nim udział. Jest to z pewnością godna forma uczczenia tej ważnej rocznicy, ale jednocześnie możliwość podniesienia oceny z historii na koniec roku szkolnego 2019/2020. Wszystkie prace zostaną przeze mnie ocenione i nagrodzone adekwatnie do wysiłku i inwencji twórczej.

Termin przesłania prac – 05. 06. 2020r.

Sprawdzian wiadomości odbędzie w terminie zapisanym w dzienniku elektronicznym.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska