3BT (Tech)Zdalne Lekcje

Historia i społeczeństwo 3 BT

02. 04. 2020r. TEMAT: Podsumowanie wiadomości – Absolutyzm czy republika?

Cel lekcji: Utrwalenie wiedzy i umiejętności działu III.

 

Proszę przypomnieć sobie opracowane już treści  wg zagadnień:

1. Elementy feudalizmu w czasach nowożytnych

2. Rzeczpospolita – królestwo czy republika?

3. Demokracja szlachecka i jej funkcjonowanie
Proszę powtórzyć treści z PODRĘCZNIKA str 49 -82 i ustnie wykonać podsumowanie str.83

Ponadto zamieszczam linki do filmów na YOUTUBE poszerzających wiedzę z tego zakresu:

Monarchia absolutna we Francji

Monarchia parlamentarna w Anglii

Oświecenie w Europie

Demokracja szlachecka                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=MiK1_7JTSA0

 

Na podstawie animacji  https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk   oraz materiału w podręczniku proszę uzupełnić kartę pracy Karta pracy-Absolutyzm czy republika.

Czekam na efekt pracy do 07.04.2020r. –  zelaga@wp.pl –  w tytule wpisujecie imię i nazwisko oraz klasę.

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska