Uncategorized

Historia 2 CB

28. 05. 2020r.

TEMAT: Przemiany gospodarcze w latach 1989-2011

Na dzisiejszej lekcji omówimy proces wchodzenia Polski na drogę gospodarki kapitalistycznej i wolnorynkowej.

W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwych do zdobycia mandatów w tzw. Sejmie Kontraktowym i 99 ze 100 miejsc w Senacie. Premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej historii Polski został Tadeusz Mazowiecki. Tekę ministra finansów powierzył on Leszkowi Balcerowiczowi. Rząd zdecydował się na szybkie wprowadzenie programu mającego ustabilizować sytuację ekonomiczną w Polsce oraz na transformację polskiej gospodarki do systemu wolnorynkowego.

Zagadnienia do lekcji:

  1. Reforma gospodarcza Leszka Balcerowicza – W dość krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie paru miesięcy, Minister Finansów Leszek Balcerowicz wraz z grupą ekspertów przygotował program transformacji gospodarczej, znany później powszechnie jako Plan Balcerowicza. Program ten opublikowano w październiku 1989 roku, a już w grudniu zaaprobował go Parlament. Plan zakładał gruntowną przebudowę we wszystkich dziedzinach gospodarki. Przejście do nowego systemu miało się odbyć natychmiastowo – dzień wprowadzenia reformy ustalono na 1 stycznia 1990 roku. Całą operację transformacji można podzielić na dwa etapy:
  • pierwszy – miał na celu osiągnięcie stabilizacji gospodarczej, czyli przede wszystkim likwidację inflacji;
  • drugi – zakładał przekształcenia instytucjonalne i rzeczowe polskiej gospodarki.

2. Denominacja złotego w 1995 roku – reforma walutowa wprowadzająca w Polsce 1  stycznia 1995 nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu PLN, która zastąpiła „starego złotego” (PLZ). Jeden nowy złoty odpowiada 10 000 starych złotych.

3. Skutki transformacji gospodarczej:

  • prywatyzacja gospodarki
  • redukcja zadłużenia publicznego
  • podatek od wynagrodzeń
  • bezrobocie

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali w zeszytach przedmiotowych wszystkie informacje zaznaczone wytłuszczonym drukiem – będzie to potwierdzenie aktywności.
  2. Prezentacja- Przemiany gospodarcze po 1989r – bardzo proszę zapoznać się z prezentacją i na jej podstawie wyjaśnijcie pojęcia:  prywatyzacja, bezrobocie

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska