Uncategorized

Historia 1FTR 1PT

28. 04. 2020r.

TEMAT: Andegawenowie na tronie polskim.

Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z okresem rządów dwóch władców z węgierskiej dynastii Andegawenów w Polsce oraz skutkami ich panowania.


ZAGADNIENIA:

  1. Śmierć Kazimierza Wielkiego 1370r.- Kazimierz umarł nie pozostawiają po sobie legalnego potomka męskiego. Dlatego na nim wygasa dynastia Piastów. Wcześniejsze uzgodnienia dotyczące dziedziczenia tronu w Polsce dawały koronę siostrzeńcowi króla Kazimierza – królowi Węgier z dynastii Andegawenów.
  2. Panowanie Ludwika Węgierskiego 1370 – 1382. Ludwik przejmując koronę w Polsce połączył ją z Węgrami unią personalną. Nowy władca rzadko przebywał w Polsce, a rządy w jego imieniu sprawowała jego matka, siostra Kazimierza Wielkiego-Elżbieta Łokietkówna.

a) przywilej w Koszycach- 1374r. i jego znaczenie. Był to pierwszy generalny przywilej dla  polskiej szlachty, który miał  zagwarantować tron w Polsce jednej z córek Ludwika Węgierskiego.

b) śmierć Ludwika Andegaweńskiego – 1382r.

3. Bezkrólewie w państwie polskim

4. Rządy Jadwigi Andegaweńskiej- po śmierci Ludwika panowie polscy wybrali Jadwigę, młodszą córkę króla, jako następcę na tron. Jadwiga w wieku 10-ciu lat została koronowana na króla Polski w 1384r.!

Obejrzyjcie proszę film dotyczący rządów Andegawenów w Polsce i zwróćcie szczególna uwagę na przywilej w Koszycach.

PODSUMOWANIE LEKCJI:

Rządy Andegawenów w Polsce, pomimo nadania szlachcie korzystnego przywileju, nie cieszyły się popularnością i poparciem społecznym. Ludwik dbał raczej o interesy swojego pierwotnego królestwa, jakim były Węgry, a w jego imieniu władzę w Polsce sprawowała matka.

Zadanie domowe:

Bardzo proszę w oparciu o podręcznik-str.282 oraz film wypisać postanowienia przywileju w Koszycach.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Agnieszka Żelazowska