Uncategorized

Historia 1CG

2.06.2020 r.

 

Temat: Lekcja podsumowująca – Polska w latach wojny i okupacji

Zapamiętaj:

  • Po zakończeniu walk we wrześniu 1939 roku ziemie polskie zostały podzielone między Niemcy i ZSRR.
  • Już we wrześniu 1939 roku we Francji powstał legalny rząd polski na wychodźstwie z gen. Władysławem Sikorskim na czele i rozpoczęło się formowanie Wojska Polskiego.
  • Od 1939 roku obaj okupanci prowadzili politykę terroru wymierzonego przede wszystkim w elity społeczeństwa polskiego.
  • Na okupowanych terenach Rzeczypospolitej powstało konspiracyjne Polskie Państwo Podziemne, którego zbrojnym ramieniem była Armia Krajowa.
  • W czasie wojny Niemcy w ramach akcji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej,

w obozach zagłady zamordowali około 3 milionów polskich Żydów.

  • Żołnierze polscy w czasie II wojny światowej walczyli przeciwko Niemcom na wszystkich europejskich i afrykańskich frontach.
  • Akcja „Burza” i powstanie warszawskie były próbą wywalczenia niepodległości siłami Armii Krajowej i zamanifestowania sprzeciwu wobec planów Stalina, który chciał podporządkować sobie Polskę przez podległych mu polskich komunistów.
  • Na konferencji w Jałcie USA i Wielka Brytania zgodziły się na włączenie Polski w radziecką strefę wpływów.
  • Na konferencji w Poczdamie ostatecznie ustalono przebieg polskich granic po zakończeniu II wojny światowej.

 

 

Zadanie domowe

Korzystając z różnych źródeł informacji wyjaśnij, dlaczego ludność Polski w 1946 r. zmniejszyła się

o ok. 10 mln, podczas gdy szacuje się, że w II wojnie światowej zginęło ok. 6 mln obywateli polskich.

 

Pracę prześlij na dziennik elektroniczny lub adres  historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastaj

Przypominam, że w piątek 5 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje z historii sala nr 16 godz. 8-11. Chętni do udziału w konsultacjach przesyłają mi informację do środy 3.06.2020 r.