1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Historia 1CG

23.06.2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Dwudziestolecie międzywojenne

Zapamiętaj:

  • W 1922 r. władzę we Włoszech zdobyła Narodowa Partia Faszystowska na czele z Benito Mussolinim.
  • Po przewrocie bolszewickim i wojnie domowej w Rosji w 1922 r. powstał komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, na czele którego stanął Włodzimierz Lenin.
  • Po śmierci Lenina w 1924 r. i ostatecznym zwycięstwie z Lwem Trockim władzę w ZSRR przejął Józef Stalin, który rządził metodami terroru.
  • W październiku 1929 r. w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się wielki kryzys gospodarczy, który doprowadził do gwałtownego spadku produkcji i wzrostu bezrobocia.
  • W 1933 r. Adolf Hitler, przywódca nazistowskiej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) został kanclerzem Niemiec i rozpoczął proces budowania państwa totalitarnego tzw. III Rzeszy.
  • W 1938 r. Niemcy dokonały Anschlussu Austrii.
  • W tym samym roku na mocy porozumienia w Monachium z Wielką Brytanią, Francją

i Włochami III Rzesza zajęła czeskie Sudety.

  • Rok później utworzono zależny od Niemiec Protektorat Czech i Moraw, a Słowacja stała się niezależnym państwem.

 

 

Dariusz Nastaj