1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Historia 1CB

31.03.2020 r.

Temat: Nasilenie się kryzysu Rzeczypospolitej

  1. Zniszczenia i straty wojenne – wyludnienie kraju (liczne epidemie, głód i uprowadzenie w jasyr)

– w trakcie wieloletnich walk zniszczeniu uległo wiele wsi i miast

– załamanie się eksportu polskiego zboża

– problemy monetarne państwa (zaczęto wybijać monety niepełnowartościowe, które w swoim składzie zawierały mniej złota lub srebra)

– zwiększenie wymiaru Pańszczyzny

– utrata wielu skarbów kultury narodowej

– straty terytorialne w Inflantach i na Ukrainie

– uniezależnienie się Prus Książęcych od Rzeczypospolitej

 

Jasyr – niewola tatarska lub turecka

 

  1. Zagrożenia dla ustroju państwa

 

  1. A) Wielkie rokosze magnackie

 

Rokosz – bunt szlachty przeciwko królowi w obronie swoich praw i przywilejów.

 

–  1605-1608 – rokosz wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego

– 1665-1666 – rokosz hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego rokosz przerodził się w wojnę domową i przyczynił się do abdykacji w 1668 r. króla Jana Kazimierza

 

Abdykacja – rezygnacja z tronu, władzy.

 

  1. B) Liberum veto

Liberum veto – (nie pozwalam) zasada koniecznej jednomyślności sejmu polskiego, pozwalająca na zerwanie obrad i uchylenie wcześniej podjętych uchwał na skutek protestu jednego posła.

Po raz pierwszy liberum veto użył w 1652 r. Władysław Siciński, starosta upicki ze Żmudzi.

  1. Kryzys tolerancji i oświaty

Wrogowie Rzeczypospolitej w XVII wieku nie byli katolikami. Turcy i Tatarzy wyznawali islam. Szwedzi byli protestantami, a Rosja i Kozacy występowali w obronie prawosławia. Dlatego wśród mieszkańców Rzeczpospolitej umocniło się przekonanie, że prawdziwy Polak powinien być katolikiem, Rzeczpospolita jest przedmurzem chrześcijaństwa, broniącym Europy przed muzułmańską Turcją i prawosławną Rosją. Postawa taka doprowadziła do kryzysu tolerancji religijnej, czego przejawem było wygnanie z Rzeczpospolitej w 1658 r. arian.

 

W razie niejasności dzwoń pod nr. 505790622.

Dariusz Nastaj