Uncategorized

Historia 1CB

2.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości – Polska w średniowiecznej Europie

Zapamiętaj:

 • Pierwszym historycznym władcom Polski z dynastii Piastów był Mieszko I, który w 966 r. przyjął chrzest w obrządku rzymsko-katolickim.
 • Biskup Wojciech, który próbował nawrócić Prusów na chrześcijaństwo był pierwszym polskim świętym.
 • W 1000 r. odbył się zjazd w Gnieźnie, podczas którego utworzono polską organizację kościelną .
 • Bolesław Chrobry przyłączył do Polski nowe ziemie i w 1025 r. koronował się na króla Polski.
 • W I poł. XI w. doszło do upadku monarchii piastowskiej.
 • Kazimierz Odnowiciel odbudował państwo polskie i przeniósł stolicę do Krakowa.
 • Bolesław Krzywousty przyłączył do Polski Pomorze i ustanowił zasadę senioratu.
 • Wskutek obalenia zasady senioratu doszło do rozbicia Polski na dzielnice.
 • W 1226 r. książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków, którzy na podbitych ziemiach Prusów utworzyli własne państwo zakonne ze stolica w Malborku.
 • W 1241 r. Tatarzy dokonali pierwszego najazdu na Polskę, podczas którego w bitwie pod Legnicą zginął książę Henryk Pobożny.
 • Pod koniec XIII w. wśród książąt dzielnicowych pojawiła się idea zjednoczenia ziem polskich.
 • Książę Władysław Łokietek zjednoczył Małopolskę i Wielkopolskę i w 1320 r. koronował się na króla Polski – data ta uważana jest za koniec rozbicia dzielnicowego.
 • Ostatnim władcom Polski z dynastii Piastów był Kazimierz Wielki, za którego czasów nastąpił rozwój cywilizacyjny ziem polskich.
 • Po śmierci Kazimierza Wielkiego Królestwo Polskie najpierw zawarło unię personalną z Węgrami, a potem z Litwą.
 • W 1410 r. wojska polsko-litewskie pokonały Krzyżaków pod Grunwaldem.
 • Po wojnie trzynastoletniej Polska odzyskała Pomorze Gdańskie.

 

Zadanie domowe

Korzystając z podręcznika lub innych źródeł informacji odpowiedz na następujące pytania:

 1. Wyjaśnij okoliczności i następstwa przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
 2. W jaki sposób po śmierci Bolesław Krzywousty rozporządził swoim państwem ?
 3. Wymień główne postanowienia unii polsko-litewskiej w Krewie.

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

 

Dariusz Nastraj

 

Przypominam, że w piątek 5 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje z historii sala nr 16 godz. 8-11. Chętni do udziału w konsultacjach przesyłają mi informację do środy 3.06.2020 r.