Uncategorized

Historia 1CB

21.04.2020 r.

Temat: Cywilizacja czasów oświecenia

  1. Podstawy nowej epoki

 

Oświecenie – prąd kulturalno-umysłowy, który narodził się w drugiej połowie XVII wieku w Anglii  i  w wieku XVIII objął całą Europę i Stany Zjednoczone.

 

Podstawą ideologii oświecenia była myśl filozoficzna Johna Locke, a – empiryzm i Rene Descartesaracjonalizm. Filozofia oświecenia głosiła kult wiedzy i rozumu i miała krytyczny stosunek do religii  i Kościoła, propagując deizm i ateizm. Była również podstawą wielu reform społecznych i politycznych. Domagała się likwidacji lub ograniczenia przywilejów stanowych i laicyzacji państwa. Oświecenie głosiło również hasła wolności i równości człowieka wobec prawa oraz nienaruszalności własności.

 

Ateizm – pogląd zaprzeczający istnieniu Boga.

Deizm – postawa, która zachowuje wiarę w istnienie Boga jako stwórcy, zaprzecza jednak możliwość objawienia się jego woli w świecie i tym samym odrzuca wszelki kult religijny.

 

  1. Najwybitniejsi przedstawiciele filozofii oświecenia
  2. a) „papież oświecenia”- Woltertolerancja religijna
  3. b) „prorok rewolucji” – Jan Jakub Rousseau (ruso) – umowa społeczna
  4. c) „teoretyk demokracji” – Monteskiusztrójpodział władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza)

 

  1. Wynalazki i zmiany w produkcji

Przełom w rozwoju gospodarczym dokonał się dzięki wynalezieniu przez Jamesa Watta w 1763 r. maszyny parowej. Zaczęto jej używać do poruszania różnych urządzeń, które zastępowały pracę ludzką. Dzięki maszynie parowej, w miejsce dotychczasowej manufaktury, pojawił się nowy typ zakładu produkcyjnego zwany fabryką. Dzięki zastosowaniu maszyny parowej na masową skalę rozpoczęła się w Europie rewolucja przemysłowa.

 

4 Zmiany w rolnictwie

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Holandii i Anglii zaczął upowszechniać się w rolnictwie płodozmian. Był on bardziej wydajny niż trójpolówka i pozwalał wykorzystać całą powierzchnię gospodarstwa. Dzięki stosowaniu płodozmianu uzyskiwano nie tylko żywność ale też surowce przemysłowe i paszę dla zwierząt gospodarczych, co z kolei pozwalało na lepsze nawożenie pól. Dzięki postępowi w rolnictwie możliwe było ograniczenie głodu i wydłużenie czasu trwania życia ludzkiego

 

Praca domowa – Wymień główne idee oświecenia. Która z nich twoim zdaniem jest najważniejsza? Uzasadnij odpowiedź.                                   Pracę prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

W razie niejasności dzwoń pod nr. 505790622.

Dariusz Nastaj