Uncategorized

Historia 1CB

16.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości – Wobec nowożytnych wyzwań

Zapamiętaj:

 • W 1492 r. Krzysztof Kolumb odkrył nowy kontynent nazwany później Ameryką .
 • Na przełomie XV i XVI wieku Hiszpania i Portugalia rozpoczęły ekspansję kolonialną, a w XVII wieku dołączyły do niej Anglia, Francja i Holandia.
 • Hiszpańscy konkwistadorzy Hernan Cortez i Francisco Pizarro podbili i zniszczyli państwa Majów, Azteków i Inków.
 • Wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 r. rozpoczęło reformację.
 • W wyniku reformacji powstały nowe wyznania takie jak: luteranizm, kalwinizm i anglikanizm.
 • Aby powstrzymać dalszy rozwój reformacji w Europie, Kościół katolicki przyjął uchwały soboru trydenckiego.
 • W XVI wieku we Włoszech narodził się renesans zwany odrodzeniem.
 • W 1525 r. na rynku w Krakowie wielki mistrz zakonu krzyżackiego złożył Zygmuntowi Staremu hołd lenny zwany hołdem pruskim.
 • W wyniku zawartej w 1569 unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.
 • W 1505 r. sejm uchwalił konstytucję Nihil novi, w ten sposób narodził się w Rzeczpospolitej ustrój zwany demokracją szlachecką.
 • Po śmierci Zygmunta Augusta, który był ostatnim władcom Polski z dynastii Jagiellonów, szlachta wybierała królów podczas wolnej elekcji.
 • Pierwszym elekcyjnym królem Rzeczpospolitej był Henryk Walezjusz.
 • Do najważniejszych przedstawicieli polskiej kultury renesansu należeli Mikołaj Rej i Jan Kochanowski.
 • W XVII wieku Rzeczpospolita prowadziła wiele wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją.
 • Najgroźniejsze w skutkach dla Rzeczpospolitej było powstanie Kozaków na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, które doprowadziło do podziału Ukrainy.
 • Wskutek wielu wojen Rzeczpospolita utraciła część swojego terytorium oraz władzę nad Prusami Książęcymi.

 

 

 

Dariusz Nastraj

 

Przypominam, że w piątek 19 czerwca 2020 r. odbędą się ostatnie konsultacje z historii sala nr 16 godz. 8-11. Chętni do udziału w konsultacjach przesyłają mi informację do środy 17.06.2020 r.