Uncategorized

Historia 1B4

08.04.2020r. TEMAT: Zagrożenia i szanse współczesnego świata.

Celem lekcji jest uświadomienie uczniom zagrożeń współczesnego świata oraz omówienie szans na jego rozwój.


WPROWADZENIE DO LEKCJI:

Obecna sytuacja pandemii koronawirusa zmusza nas do pewnych refleksji i przemyśleń. Nastąpił stan zagrożenia ludzkości. Koronawirus to wszechobecny i niewidzialny globalny agresor zmieniający świat. W tym trudnym dla całej ludzkości czasie globalnej pandemii, nasuwa się refleksja co taki ogólnoświatowy szok zmieni w naszym życiu. Bo, że zmieni, to pewne.

ZAGADNIENIA  DO TEMATU: podręcznik str. 312

  1. Konflikty zbrojne przełomu tysiąclecia.
  2. Rozwój terroryzmu na świecie-cyberterroryzm.
  3. Problemy współczesnego świata.

a) zagrożenie demograficzne

b) problem głodu na świecie

c) degradacja środowiska naturalnego

      4. Polityka zrównoważonego rozwoju.

Bardzo proszę zapoznajcie się z materiałem w podręczniku oraz prezentacją

prezi.com/binl94ngn9bs/szanse-i-zagrozenia-wspoczesnego-swiata/


PODSUMOWANIE LEKCJI:

Proszę zapisać do zeszytu jako notatkę z dzisiejszej lekcji:

Zagrożenie bezpieczeństwa to potencjalne lub istniejące zjawiska, sytuacje, bądź działania godzące w wartości i interesy narodowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, warunków bytu, mienia i środowiska oraz destabilizacji życia społecznego i państwowego, a także osłabienia rozwoju.
Zagrożenie można definiować jako:
• groźbę pojawienia się szkody;
• niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do szkód;
• potencjalne warunki, które aktywizując się w sekwencję zdarzeń, mogą doprowadzić do strat;
• sytuację, która może prowadzić do obrażeń lub utraty zdrowia;
• źródło niebezpieczeństwa;
• źródło możliwych obrażeń lub utraty zdrowia;
• niebezpieczeństwo;

Praca dla chętnych – Odpowiedz na pytanie: Jak, Twoim zdaniem, pandemia koronawirusa zmieni współczesny świat? ( Proszę przemyśleć odpowiedź i sformułować minimum 5 zdań).

adres e-mail : zelaga@wp.pl ( w temacie wpisujcie proszę imię i nazwisko oraz klasę).

Zapraszam do kontaktu poprzez e-dziennik lub komunikator.

Zagadnienia do sprawdzianu prześlę na e-dziennik w najbliższym czasie.

Pozdrawiam i zachęcam do pracy.

Agnieszka Żelazowska