Uncategorized

Historia 1 PT

07.04.2020r.  TEMAT: Zjednoczenie Polski

Celem lekcji jest omówienie procesu jednoczenia państwa polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego.

Rozpoczynamy realizację treści z działu VII – Polska w XIV-XV wieku.

WPROWADZENIE DO TEMATU

Skutki rozbicia dzielnicowego były dla kraju katastrofalne. Z czasem zasada senioratu została zarzucona, a centralny ośrodek władzy zanikł. Nastawiony dotychczas na ekspansję zewnętrzną kraj skupił się na sprawach wewnętrznych. Książęta piastowscy zaczęli walczyć między sobą o opanowanie Małopolski i Krakowa. Brak jednolitej polityki zagranicznej poskutkował utratą kolejnych terenów: Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego, ziemi lubuskiej i Śląska. Licząca się niegdyś w tej części Europy monarchia spadła do kategorii rozdrobnionego obszaru, nad którym zwierzchnictwo rozciągnąć usiłowali władcy Niemiec i Czech.


Realizacja tematu – podręcznik str. 270

Zagadnienia:

  1. Pierwsze koronacje.

a. Przemysł II – 1295r., połączył jedynie dwie dzielnice Polski: Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie; zginął zabity w wyniku spisku

b. Wacław II – 1300r., król Czech, którego popierali polscy możni z Małopolski, zajął Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie po śmierci Przemysła II pokonują w rywalizacji Łokietka.

2. Początki panowania Władysława Łokietka

a) bunt mieszczan krakowskich przeciwko władcy

b) utrata Pomorza Gdańskiego – 1308r.

c) przyłączenie Wielkopolski – 1314r.

3. Koronacja królewska Władysława Łokietka i jej znaczenie- 1320r.

Koronacja odbyła się w katedrze wawelskiej w Krakowie, a fakt ten uważa się za symboliczny koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce. Władcy udało się połączyć część ziem polskich.

4. Wojna z Krzyżakami

a) proces polsko-krzyżacki

b) bitwa pod Płowcami -1331r.

c) porażka króla polskiego


PODSUMOWANIE LEKCJI

Jako notatkę proszę przepisać zagadnienia z dzisiejszej lekcji do zeszytu.

Poproszę o uzupełnienie karty pracy  Karta Pracy – Wł.Łokietek i przesłanie na adres zelaga@wp.pl ( w temacie wiadomości proszę o wpisać imię i nazwisko oraz klasę)

 

Bardzo proszę o powtórzenie i utrwalenie materiału z działu VI – Polska w X-XIII wieku, ponieważ po przerwie świątecznej przeprowadzę test interaktywny. Zagadnienia do powtórzenia prześlę na e-dziennik. Sprawdzian przewiduje na 15 kwietnia 2020r. (czwartek). Dodatkowe informacje techniczne prześlę na e-dziennik.

W razie pytań zapraszam do kontaktu przez e-dziennik lub komunikator-messenger.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy!

Agnieszka Żelazowska