Uncategorized

Historia 1 PT

17. 06. 2020r.

TEMAT: Analiza materiałów źródłowych – lekcja nr 2.

Dzisiaj będziemy kontynuować pracę z tekstami źródłowymi.

Przygotowałam dwa obszerniejsze teksty i podobnie jak na poprzedniej lekcji proszę abyście się z nimi zapoznali i spróbowali odpowiedzieć na pytania. Pisemnych odpowiedzi oczekuję od osób zainteresowanych poprawą oceny końcoworocznej.

W trakcie pracy ze źródłami  rozwijacie następujące umiejętności:

  • wyszukiwanie, gromadzenie i selekcjonowanie źródeł,
  • samodzielne wydobywanie ze źródeł potrzebnych informacji,
  • wykrywanie tendencyjności źródeł, porównywanie informacji pochodzących z różnych źródeł, oddzielanie opinii od faktów itp.,
  • krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji.

Oto moje propozycje materiałów do pracy:

Tekst źródłowy nr 4 – Paweł Włodkowic 

Tekst źródłowy nr 5 – Kazimierz Wielki 

Termin nadsyłania odpowiedzi – 19. 06. 2020r.

Modelowy wzór odpowiedzi udostępnię za tydzień.

Życzę owocnej pracy i trafnych wniosków !!!

 

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska