Uncategorized

Historia 1 P4

17. 04. 2020r.

TEMAT: ROZPAD  SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO.

Celem lekcji będzie omówienie procesu rozpadu systemu komunistycznego i ładu jałtańskiego po drugiej wojnie światowej.

WPROWADZENIE DO LEKCJI:

Program polityczny Gorbaczowa PIERESTROJKA (przebudowa systemu gospodarczego) zakładał odprężenie w polityce zagranicznej, reformę gospodarki polegającej na popieraniu prywatnej inicjatywy oraz stopniowym wprowadzanie swobód demokratycznych. Miało ono polegać na wprowadzeniu jawności w życiu społeczno-politycznym, wolności słowa, ograniczeniu cenzury i zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu politycznym. Pierestrojka Gorbaczowa dała impuls do zmian politycznych w Europie środkowo-wschodniej


PRZEBIEG  LEKCJI: podręcznik str. 298 – 307

Lekcja będzie realizowana wg zagadnień:

  1. Jesień Ludów w Europie środkowo-wschodniej

a) obrady okrągłego stołu w Polsce – 1989r.

b) krwawe walki w Rumunii

c) aksamitna rewolucja w Czechosłowacji – okres bezkrwawych wystąpień antykomunistycznych w Czechosłowacji, które doprowadziły do upadku komunizmu i przejęcia władzy przez opozycję na czele z nowym prezydentem- Vaclawem Havlem

ilustracja

2. Zjednoczenie Niemiec – 3 października 1990r.

a) otworzenie granicy między Berlinem Wschodnim i Zachodnim

b) zburzenie muru berlińskiego – listopad 1989r.

c) zjednoczenie państw niemieckich – 3 października 1990r.

Na czele zjednoczonych Niemiec stanął Helmut Kohl 

3. Rozpad ZSRR

a) powołanie urzędu prezydenta 1989r. ( pierwszym prezydentem został Michaił Gorbaczow)

b) pucz moskiewski 1991r.- nieudana próba przejęcia władzy przez grupę komunistycznych polityków na czele z Giennadijem Janajewem

c) ogłoszenie niepodległości Litwy, Łotwy, Estonii i Gruzji – 1991r.

d) rozwiązanie ZSRR – 26 grudnia 1991r.  – zlikwidowano Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a utworzono Wspólnotę Niepodległych Państw składająca się z 11 republik. Na czele Wspólnoty stała Rosja i Borys Jelcyn

4. Rozpad Czechosłowacji – 1993r. -nastąpił podział państwa na Republikę Czeską i Słowację.

5. Rozpad Jugosławii – przeczytaj!

Najbardziej krwawy przebieg miały wydarzenia w Jugosławii. Państwo po wojnie było podzielone na kilka republik, gdzie dominowali głównie Serbowie. W wyniku upadku komunizmu doszło na tym obszarze do wojny domowej toczącej się w latach 1991–1995 wojna będącej najkrwawszym konfliktem po II wojnie światowej. W jej wyniku, a przede wszystkim w wyniku czystek etnicznych, zginęło od 97 tys. do 110 tys. ludzi, a ponad 1,8 miliona zmuszonych zostało do opuszczenia swoich domów. Wszystkie strony konfliktu dopuściły się licznych czystek etnicznych, rabunków i gwałtów na ludności cywilnej. Trwająca blisko cztery lata walki zostały zakończone wymuszonym przez (NATO) układem w Dayton.


PODSUMOWANIE

Proszę jako notatkę wpisać do zeszytów zagadnienia z dzisiejszej lekcji ( bez opisu do pkt 5).

Proszę zapoznać się z prezentacją i odnaleźć slajd zatytułowany “notatka dla klasy”, a następnie umieścić treść w zeszycie.

https://prezi.com/ut_bmpy9_ruh/jesien-ludow-jesien-narodow/

Bardzo proszę o powtórzenie do sprawdzianu materiału z działu IX “Świat po II wojnie światowej”. Zagadnienia prześlę na e-dziennik. Sprawdzian przewiduje na 24 kwietnia 2020r. .

Dodatkowe informacje techniczne prześlę w e-dzienniku.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny lub komunikator-messenger.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy!

Agnieszka Żelazowska