Uncategorized

Historia 1 P4

19. 06. 2020r.

TEMAT: Polska droga do NATO i Unii Europejskiej .

Na tej lekcji poznacie genezę, cele oraz zadania Unii Europejskiej; dowiecie się, na czym polegał proces integracji europejskiej oraz poznacie jego główne etapy.

WPROWADZENIE DO LEKCJI:

Polska była, jest i będzie częścią Europy. Nasz kraj geograficznie położony jest na tym kontynencie, dzieje naszego państwa historycznie są z nim związane, nasza kultura czerpie z tego samego źródła. Niestety, nie zawsze mogliśmy samodzielnie stanowić o własnym losie i suwerennie podejmować decyzje w polityce zagranicznej – aby możliwe stało się przystąpienie do Unii Europejskiej, organizacji, która swoje korzenie ma w Europie Zachodniej, musiało zostać spełnionych kilka warunków. Przełomowy rok 1989 przyniósł takie okoliczności. Od tamtych chwil minęło już sporo czasu, powoli dorasta pokolenie urodzone i wychowane w demokratycznej Polsce, w Polsce będącej członkiem Unii Europejskiej. Czy potrafisz zrozumieć emocje i dylematy, jakie towarzyszyły polskim politykom, którzy zdecydowali się zintegrować Polskę z Unią Europejską? Jakie trudności napotkał ten proces? Co mu sprzyjało?

Rozpoczęta w 1989 r. transformacja otworzyła Polsce możliwość poszukiwania nowych dróg poprawy standardu życia w kraju i zbliżania się do krajów Zachodu. Decyzjami w sferze polityki międzynarodowej, które skutkowały realnym pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców Polski, było wstąpienie do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej.

ZAGADNIENIA DO LEKCJI: podręcznik str. 384-390

 1. Polska polityka zagraniczna po 1989r. – W latach 1992–1997 głównym celem polskiej polityki zagranicznej było zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Zwycięstwo „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r. i będące ich konsekwencją wprowadzenie systemu demokratycznego dały Polsce nadzieję, że proces integracji europejskiej nie zatrzyma się na linii Odry. Cele, jakie stawiała sobie Polska wobec Unii Europejskiej, dotyczyły uzyskania wsparcia dla transformacji gospodarki oraz pomocy finansowej dla wyrównania różnic rozwojowych.
 2. Przystąpienie Polski do NATO – 1999r. –  Polska weszła do NATO – międzynarodowego sojuszu wojskowego łączącego wiele krajów Zachodu, który zobowiązuje jego członków (a wśród nich także USA) do obrony innych członków w przypadku agresji zewnętrznej. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do obecności w stworzonym w kontrze do NATO Układzie Warszawskim, do udziału w którym Polska była zmuszona z powodu zależności od ZSRR, do NATO wstąpiliśmy dobrowolnie, w wyniku prowadzonych skutecznie w latach 90. negocjacji. Członkostwo w NATO zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, w przypadku, gdyby zagrażał nam atak ze strony innego państwa. To ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę burzliwą historię Polski i jej położenie na mapie Europy. Ponadto, NATO nie sprowadza się jedynie do zobowiązania sojuszników do wzajemnej obrony, lecz opiera się na współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, czego przykładem są coroczne wspólne ćwiczeniowe manewry żołnierzy z państw NATO czy wymiana wiedzy. Państwa członkowskie NATO mają obowiązek przeznaczać pieniądze na unowocześnianie swojego sprzętu wojskowego, aby nie zmalała odstraszająca moc sojuszu.
 3. Polska droga do Unii Europejskiej – koniecznie proszę zapoznać się z materiałem filmowym Polska droga do UE

  Kalendarium procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej

  Data i miejsce

  Wydarzenie
  19 września 1989 r. Warszawa Podpisanie umowy w sprawie handlu i współpracy gospodarczej między Polską a Wspólnotami Europejskimi
  16 grudnia 1991 r. Bruksela Podpisanie Układu Europejskiego – umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi
  8 kwietnia 1994 r. Bruksela Złożenie oficjalnego wniosku do Rady UE o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
  8 sierpnia 1996 r. Warszawa Powołanie Komitetu Integracji Europejskiej, głównego organu RP ds. integracji z UE
  31 marca 1998 r. Warszawa Rozpoczęcie negocjacji warunków przystąpienia Polski do UE
  13 grudnia 2002 r. Kopenhaga Zakończenie procesu negocjacji
  16 kwietnia 2003 r. Ateny Podpisanie przez Polskę traktatu akcesyjnego
  7-8 czerwca 2003 r. Narodowe referendum w sprawie członkostwa Polski w UE
  1 maja 2004 r. Dublin Oficjalne przyjęcie Polski do UE

  w gorę

 4. Referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE – w referendum, które odbyło się w 7–8 czerwca 2003 r., za przystąpieniem do Unii Europejskiej głosowało 77,5 % Polaków, przy frekwencji 58,8 proc. 1 maja 2004 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej. W ten sposób zrealizowany został główny cel polskiej polityki zagranicznej po odzyskaniu suwerenności w 1989 r., jakim było przystąpienie do instytucji zachodnich – NATO i Unii Europejskiej.
 5. Ciekawym uzupełnieniem  lekcji będzie materiał z e-podręcznika Unia Europejska                                                                                                        Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:
  1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali w zeszytach przedmiotowych odpowiedzi na 2 pytania: a) Kiedy Polska przystąpiła do NATO? b) Od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej?
  2. Proszę na podstawie e-podręcznika  opisać pojęcie „integracji europejskiej” :     e-podręcznik Unia Europejska
  3. Dla chętnych: w oparciu o prezentację Polska droga do NATO i Unii Europejskiej wypisać wady i zalety członkostwa Polski w NATO i UE.

  Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  Pozdrawiam!

  Agnieszka Żelazowska