Uncategorized

Historia 1 P4

16. 06. 2020r.

TEMAT: Trzecia Rzeczpospolita.

Celem dzisiejszej lekcji będzie omówienie początków państwa polskiego po dekomunizacji i zapoznanie uczniów z okolicznościami utworzenia tzw III Rzeczpospolitej.

Obejrzycie proszę film, który odsłania rozgrywki i porozumienia polityków, układy i mechanizmy rządzące transformacją Polski w latach 1989 – 2009. W dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości opowiada historię młodej polskiej demokracji, odsłania ostatnie dwadzieścia lat.

Historia III RP – film edukacyjny

 1. Wybory 4 czerwca 1989r. ( tzw. wybory kontraktowe) 2. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.3. Narodziny III RP
 • nowelizacja konstytucji – 29 grudnia 1989r.- przywrócono nazwę Rzeczpospolita Polska oraz godło-orła w koronie
 • znoszienie reżimu w kraju – likwidacja Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa i cenzury
 • pierwsze wolne wybory prezydenckie- prezydentem zostaje wybrany Lech Wałęsa w 1990r.
 • rozwiązanie PZPR
 • nowa arena polityczna- pluralizm, czy powstawanie nowych, różnorodnych programowo partii politycznych: np. SLD, PIS, PO,
 • kolejne wybory prezydenckie- prezydentem zostaje Aleksander Kwaśniewski 1995r.
 • uchwalenie konstytucji 1997r.
  4.Reforma gospodarcza Leszka Balcerowicza
   – W dość krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie paru miesięcy, Minister Finansów Leszek Balcerowicz wraz z grupą ekspertów przygotował program transformacji gospodarczej, znany później powszechnie jako Plan Balcerowicza. Program ten opublikowano w październiku 1989 roku, a już w grudniu zaaprobował go Parlament. Plan zakładał gruntowną przebudowę we wszystkich dziedzinach gospodarki. Przejście do nowego systemu miało się odbyć natychmiastowo – dzień wprowadzenia reformy ustalono na 1 stycznia 1990 roku. Całą operację transformacji można podzielić na dwa etapy:
  • pierwszy – miał na celu osiągnięcie stabilizacji gospodarczej, czyli przede wszystkim likwidację inflacji;
  • drugi – zakładał przekształcenia instytucjonalne i rzeczowe polskiej gospodarki.

  5. Denominacja złotego w 1995 roku – reforma walutowa wprowadzająca w Polsce 1  stycznia 1995 nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu PLN, która zastąpiła „starego złotego” (PLZ). Jeden nowy złoty odpowiada 10 000 starych złotych.

  6. Skutki transformacji gospodarczej:

  • prywatyzacja gospodarki
  • redukcja zadłużenia publicznego
  • podatek od wynagrodzeń
  • bezrobocie


  PODSUMOWANIE LEKCJI:

Stale pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski, połączona z brakiem perspektyw realnej poprawy, doprowadziła do pogłębienia się kryzysu. Przyparty do muru rząd po nieudanej próbie wzmocnienia swojej pozycji poprzez referendum z roku 1987, zmuszony był podnieść ceny o 40%, co wywołało masowe strajki. Doszło do obrad Okrągłego Stołu i rozmów w Magdalence, w wyniku których część z opozycji solidarnościowej dogadała się z komunistami, dzieląc się władzą.

Przeprowadzono częściowo wolne wybory ( zwane wyborami czerwcowymi lub wyborami kontraktowymi), w wyniku których powołano tzw. pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce na czele z Tadeuszem Mazowieckim i  przeprowadzono reformy dążące do zmiany ustrojowej, co możemy przyjąć za początek III RP. Przegłosowanie przez tzw. Sejm kontraktowy przywrócenia nazwy państwa polskiego-Rzeczpospolita Polska i godła w postaci orła w koronie, które obowiązuje od 1 stycznia 1990, zapoczątkowało symbolicznie powstanie tzw. III Rzeczypospolitej. Oficjalnie określenie to zostało użyte w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej w 1997 roku.

 

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

 1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali treść z podsumowania zaznaczoną wytłuszczonym drukiem.
 2. Prezentacja – Przemiany gospodarcze po 1989r. – bardzo proszę zapoznać się z prezentacją i na jej podstawie wyjaśnijcie pojęcia:  prywatyzacja, bezrobocie.
 3. Zapoznajcie się z prezentacją poniżej i wykonajcie quiz z prezentacji jako ćwiczenie podsumowujące lekcję.      Początek  III RP – prezentacja i quiz

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska