Uncategorized

Historia 1 FTR

07. 06. 2020r.

TEMAT: Polska w późnym średniowieczu.

Celem dzisiejszej lekcji będzie omówienie sytuacji państwa polsko-litewskiego po Wielkiej wojnie z Zakonem ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Krzyżakami za panowania Kazimierza Wielkiego oraz polityki dynastycznej Jagiellonów.


WPROWADZENIE:

Unia polsko-litewska przyniosła wiele korzyści obu państwom i z biegiem lat wzmocniła między nimi powiązania, upodabniając Wielkie Księstwo Litewskie do Korony.

Cele lekcji będziemy realizować w oparciu o podręcznik str. 288-296.

ZAGADNIENIA:

 1. Przywileje szlacheckie Władysława Jagiełły.
 2. Rządy Władysława Warneńczyka – jako król Polski i Węgier przywrócił na krótko unię polsko-węgierską; swój przydomek władca zawdzięcza bitwie z Turkami pod Warną w 1444r. , w wyniku której poniósł śmierć w wieku 19 lat.
 3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka na Litwie i w Polsce.
 • przejęcie tronu litewskiego
 • koronacja na króla Polski 1447r.
 • wojna trzynastoletnia z Zakonem 1454-1466 – wojna zakończyła się drugim pokojem toruńskim w 1466r. ; na jego mocy do Polski wróciło Pomorze Gdańskie.

  PODSUMOWANIE LEKCJI:

  Wojna trzynastoletnia dała państwu polskiemu zwycięstwo oraz dostęp do Bałtyku i Gdańska. Ułatwiło to prowadzenie handlu i przyczyniło się do rozwoju gospodarczego państwa. Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka koncentrowała się na zapewnieniu tronu czeskiego i węgierskiego swoim synom.

  Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali w zeszytach przedmiotowych wszystkie informacje zaznaczone wytłuszczonym drukiem.
  2. Proszę wyjaśnić pojęcia: pospolite ruszenie, wojsko zaciężne.
  3. Proszę odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Kazimierza Jagiellończyka nazywano ojcem królów, a jego żonę Elżbietę matką królów?

  Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  Pozdrawiam!

  Agnieszka Żelazowska