Uncategorized

Historia 1 FTR 1 PT

12. 05. 2020r.

TEMAT: Od monarchii stanowej do demokracji szlacheckiej.

 

Celem dzisiejszej lekcji będzie omówienie procesu zmian ustrojowych w średniowiecznej Polsce.


Dzisiejszy materiał będziemy realizowali w oparciu o następujące zagadnienia: podręcznik str.296-299.

  1. Monarchia stanowa w Polsce – była to forma ustrojowa w XIV-XV wiecznej Polsce oparta o cztery stany: duchowieństwo i szlachtę – z którymi król dzielił się władzą, mieszczanie – nie posiadający wpływu na polityke państwa oraz chłopów, którzy nie odgrywali żadnej roli politycznej.
  2. Przywileje szlacheckie:

a) przywilej w Koszycach 1374 (Ludwik Węgierski)

b) przywileje Władysława Jagiełły

c) statuty cerekwicko-nieszawskie 1454r.- był to przywilej nadany szlachcie przez Kazimierza Jagiellończyka, w którym władca zobowiązywał się nie wydawać nowych praw, nie zwoływać pospolitego ruszenia i nie nakładać nowych podatków bez zgody szlachty; to wymusiło na władcach konieczność konsultowania najważniejszych spraw w państwie ze szlacheckimi  sejmikami ziemskimi.

3. Powstanie sejmu walnego – 1493r- była to pierwsza forma polskiego parlamentaryzmu powstały za rządów Jana Olbrachta.

4. Konstytucja nihil novi ( z łac. nic nowego)- 1505r. – na jej mocy król i jego następcy nie mogli wprowadzić żadnych nowych praw bez zgody sejmu walnego; w ten sposób rozpoczął sie okres tzw. demokracji szlacheckiej.

W ramach podsumowania lekcji proszę o zapoznanie się z filmem edukacyjnym.

demokracja szlachecka-geneza

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali w zeszytach przedmiotowych wszystkie informacje zaznaczone wytłuszczonym drukiem.
  2. Przerysujcie do zeszytu wykres graficzny dotyczący struktury sejmu walnego.
  3. Dla chętnych – Zapoznaj się z materiałem graficznym na str. 299 (drzewo genealogiczne Jagiellonów) i odpowiedz na pytania pod materiałem.
  4. Zbliżamy się do sprawdzianu, dlatego proszę, abyście powtórzyli na następną lekcję materiał w podręczniku ss. 284-304.

Termin sprawdzianu jest zapisany w e-dzienniku.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska