Uncategorized

Historia 1 FTR 1 PT

05. 05. 2020r.

TEMAT: Wielka Wojna z Zakonem.

Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z przyczynami, skutkami i przebiegiem wielkiej wojny z Krzyżakami 1409-1411 ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Grunwaldem.

ZAGADNIENIA: materiał w podręczniku – str. 286-288

1.Przyczyny wojny:

  • wzrost potęgi Polski i Litwy po unii i niepokój Krzyżaków z tego powodu
  • oszczerstwa Krzyżaków na temat Litwinów (jakoby dalej pozostawali poganami)
  • próby skłócenia Jagiełły z Witoldem i bojarami litewskimi przez Krzyżaków
  • spory o utracone ziemie (Żmudź zabrana Litwie; ziemia chełmińska, michałowska, Pomorze Gdańskie zabrane Polsce)
  • wybór na wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena

2. Początek wojny 1409r.- powstanie na Żmudzi, deklaracja Polski, że pomoże Litwie w walce z wrogiem

3. Przebieg:

  • rozpoczęcie walk – atak sił polsko-litewsko-ruskich na państwo zakonne
  • bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410; opóźnianie walk przez Jagiełłę, by zmęczyć wroga; obserwowanie przez Jagiełłę bitwy ze wzgórza; atak oddziałów litewsko-tatarskich; atak mistrza krzyżackiego na czele rezerwowych wojsk i ich klęska, rozbicie wojsk krzyżackich)
  • nieudana wyprawa Jagiełły na Malbork – wygrana przez Polaków bitwa pod Koronowem (1410)

4. pokój w Toruniu- 1411rok; (dla Polski ziemia dobrzyńska, dla Litwy Żmudź, Zakon miał zapłacić odszkodowanie za uwolnienie jeńców, Polska nie odzyskuje Pomorza Gdańskiego!)

Bardzo proszę zapoznać się z materiałem  w e-podręczniku, zwracając szczególna uwagę na interpretację obrazu Jana Matejki- Bitwa pod Grunwaldem  e-podręcznik Wielka wojna z Zakonem

 

PODSUMOWANIE:

  1. Jako notatkę z dzisiejszej lekcji proszę, abyście zapisali wszystkie informacje zaznaczone wytłuszczonym drukiem oraz w oparciu o materiał z filmu opisali postać Zawiszy Czarnego.
  2. Proszę wypełnić krzyżówkę – krzyżówka-Wojna z Zakonem

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska