Uncategorized

Historia 1 F4R 1 B4

19.05.2020r.

TEMAT: Stan wojenny w Polsce i jego skutki.

Cel: Omówienie sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski w latach 1980–1981 oraz okoliczności wprowadzenia stanu wojennego.


Wprowadzenie do tematu:

NSZZ “Solidarność” stał się, nie tylko związkiem zawodowym, ale ruchem społeczno-politycznym przeciwstawiającym się ustrojowi PRL, łamaniu praw człowieka i obywatela. Początkiem “ery Solidarności” był rok 1980, w którym doszło do utworzenia zrębów związku. U genezy leżą jednak pogarszająca się sytuacja gospodarcza za czasów E. Gierka, represje po strajkach w 1976 roku. Jednym z impulsów było również wybranie Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. W 1980 roku utworzenie “Solidarności” wynikło z fali strajków ogólnopolskich.

Przypomijcie sobie najważniejsze informacje na podstawie prezentacji:

https://prezi.com/xru_5onkkrui/narodziny-solidarnosci-i-stan-wojenny-w-polsce/

Zagadnienia do lekcji:

1. Ogłoszenie stan wojennego w Polsce – 13 XII 1981r.

a. został wprowadzony niezgodnie z obowiązującym prawem

b. władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Wojciechem Jaruzelskim jako przewodniczącym.

2. Skutki stanu wojennego

– została zawieszona działalność wszelkich organizacji – w tym NSZZ „Solidarność”

– władze wprowadziły godzinę policyjna, zaostrzyły cenzurę i ograniczyły media – w tym prasę

– granice państwa zostały zamknięte

– wielu działaczy „Solidarności” zostało aresztowanych i internowanych

3. Społeczeństwo wobec wprowadzenia stanu wojennego

a. górnicy z kopalni „Wujek” zorganizowali strajk, który został siłą stłumiony – zginęło 9 górników.

b. działacze opozycyjni organizowali manifestacje

d. podziemną działalność rozpoczęło Radio Solidarność oraz zaczęły pojawiać się nielegalne publikacje –tzw. drugi obieg

f. stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r.

4. Ostanie lata PRL

a. w 1984 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy SB  kapelan „Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko

Uprowadzenie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r. było jedną z najgłośniejszych zbrodni PRL. Bezpośredni sprawcy – trzej oficerowie SB oraz ich przełożony – zostali skazani na karę więzienia w tzw. procesie toruńskim, ale wielu okoliczności zbrodni nigdy nie wyjaśniono. Wciąż nie wiadomo, kto naprawdę wydał wyrok na charyzmatycznego kapelana „Solidarności”.

Proponuje krótki film dotyczący okoliczności odnalezienia zwłok księdza Jerzego oraz procesu zabójców duchownego:

https://youtu.be/BsxDLXR1iOg

b. sytuacja gospodarcza kraju pogarszała się – przejawem były m.in. puste półki w sklepach

c. rząd podejmował nieudane próby wyprowadzenia kraju z kryzysu.

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Proszę jako notatkę przepisać poniższy tekst uzupełniając luki:

    NSZZ Solidarność była pierwszym niezależnym, legalnym związkiem …………………….. w komunistycznej Polsce, który został założony na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku pomiędzy rządem PRL-u a Komitetami Strajkowymi. Związek ten w przeciągu roku od momentu powstania zyskał ogromną popularność (należało do niego około 10 milionów ludzi). Na czele Solidarności stanął    …………….. ……………………  . Legalna działalność związku trwała do momentu wprowadzenia stanu wojennego.
    W końcu 13 grudnia …………….  Wojciech Jaruzelski (nowy sekretarz partii) ogłosił wprowadzenie …………  ………………………………. . Nastąpiły masowe aresztowania działaczy Solidarności, a dekret o stanie wojennym zawiesił istnienie związku. Lech Wałęsa został …………………………………………………. .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska