Uncategorized

Historia 1 F4R 1 B4

20. 05. 2020r.

TEMAT: Od stanu wojennego do okrągłego stołu.

Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z opiniami na temat znaczenia okrągłego stołu dla upadku komunizmu w Europie.

ZAGADNIENIA DO TEMATU:

  1. Fala strajków  w kraju w 1988r.– fala strajków, jakie wybuchły wiosną i latem 1988 w polskich zakładach i przedsiębiorstwach. Pośrednio doprowadziły do podjęcia próby porozumienia władz komunistycznych i opozycji w ramach obrad Okrągłego Stołu, czego skutkiem była transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
  2. Rozmowy Okrągłego Stołu i ich skutki.
  3. Wybory 4 czerwca 1989r. – wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzone 4 i 18 czerwca 1989 w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

PODSUMOWANIE

Proszę z lekcji przepisać notatkę:

Okrągły Stół to negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli komunistycznych władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  i  demokratycznej opozycji przy udziale strony kościelnej w roli mediatora.

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Jako notatkę z lekcji proszę, abyście zapisali w zeszytach przedmiotowych wszystkie informacje zaznaczone wytłuszczonym drukiem.
  2. W oparciu o prezentację nr 1 proszę wypisać nazwiska polityków, którzy zostali prezydentami Polski w późniejszym okresie.    Prezentacja nr 1
  3. Z prezentacji nr 2 proszę wypisać postanowienia okrągłego stołu.   okrągły stół-prezentacja

 

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska